Norge og verdispørsmål

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 08.01.2023 kl. 08.07
Islamproblemet skaper politisk kaos om integrering
Det er for tiden både røre og samrøre i og mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Begge partier har i ord og gjerning gjennom 50 år lagt til rette for en befolkningsutskifting i Norge.
Tekst: | Publisert: lør 10.12.2022 kl. 11.16
Vi må bekjempe Muhammeds ideer
Hat trenger motstand. SIAN tar hatet på alvor. Islams hat mot den ikkemuslimske del av menneskeheten må bekjempes
Tekst: | Publisert: søn 03.04.2022 kl. 11.25
Om baker og smed på Resett
Lørdag 2.4.22 hadde SIAN en markering på Tøyen torg. Det burde ikke være noen stor sak at innbyggerne benytter demokratiske verktøy som fri meningsbrytning i det offentlige rom. Dessverre er Tøyen ett av mange steder som ikke lenger er et offentlig rom. Enklavene er islamske rom, der sharia setter rammene for hva som er akseptert atferd.

Sider