Norge og verdispørsmål

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tor 14.07.2016 kl. 21.21
Avklaring av SIANs verdigrunnlag
  Innledning, spørsmål Hei, Jeg skriver ikke til dere for å stemple dere som verken det ene eller det andre, men jeg har problemer med å forstå en god del av de verdiene deres organisasjon åpenbart står for. Jeg har derfor 6 spørsmål jeg håper dere kan svare på, i ytringsfrihetens navn. Innledning, svar:
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 03.08.2014 kl. 19.37
Er islamkritikk berettiget?
Andre Servier beskriver det slik: «Islam er kristendom tilpasset arabisk mentalitet, eller mer presist, alt den fantasiløse hjernen til en beduin, hardnakket trofast til forfedrenes praksis, har vært i stand til å ta til seg av de kristne doktriner. Hans totale mangel på forestillingsevne gjør at han kopierer, og når han kopierer forvrenger han originalen.»
Tekst: Bodil - redaksjonen - SIANs nettavis | Publisert: søn 17.11.2013 kl. 15.35
Skal religionene få plass på den offentlige arena?
Vi gjengir innlegget i sin helhet:

Sider