Kulturmarxismen markerer sin tilkortkommenhet

Haidar&Haidar - to gode muslimer. Situasjonsbilde fra koranbrenningstilstelning.

Underkastelse som våpen mot morderzombieadferd

Kulturmarxismen markerer sin tilkortkommenhet

Hva om en selvmordsbomber slår til mot koranbrenning spør hobbyfilosof Gunnar Magnus seg.  Ja, og hva om en sådan slår til i et hvilket som helst annet ærend angjeldende et fenomen som koranens forfatter og islams oppfinner har funnet det påkrevet at muslimer plikter å bedrive faenskap for å bringe til opphør, er det naturlig å spørre seg om ens tanker og gjerninger er forankret i moder jord.

Det er trolig en fordel å være mer abstrakt i tankebanene om man skal tviholde på et kulturmarxistisk verdensbilde. De harde fakta – teologi og empiri –  peker nemlig på at underkastelse og oppgivelse av frihetsverdier ikke stagger islamdyret. Veikhet gir Dyret næring og pågangsmot. Den islamske adferden tiltar, den minsker ikke, når skitne vantro viser svakhet av den type Gunnar Magnus signaliserer.

Uten innsikt i faktum hevder Magnus at forbudet mot åpen ild i Kristiansand ikke var et forbud mot koranbrenning. Hadde han kjent sakens beviselige faktum ville han erkjent at ildforbud i realiteten var koranbrenneforbud. Denne saken kommer jeg nærmere inn på ved eventuell straffeforfølgelse for vår menneskerettighetsaktivisme. Kristiansandspolitiets beslutning om å straffeforfølge oss er signalisert å komme i neste uke.

Kronikken til Magnus i det ukristelige Vårt Land er et prakteksempel på ryggradsløs victimblaming. Her har vi en komprimert beskrivelse av det bedervede tankegodset som har bragt Norge ut i uløkka. Men realiteten er brutal. Det deles ikke ut andrepremier i islams krig mot menneskeheten. Ved å skrive slike defaitistiske innlegg i avisene, bidrar dhimmiynkrygger til å fremme islams sak i Norge.

Koran og sunna er udiskutable i sine terrorbefalinger og lovprisninger av terror som verktøy for å fremme islams verdensherredømme. Alle ikkemuslimer risikerer å møte fyren med bombeturban hvor som helst, når som helst, og likegyldig av om du selv er positivt eller negativt innstilt til islamdyret.

Morderzombieadferd – herunder selvmordsbombing – er helt sentrale konsepter i islams krigføring. Muhammed er malen på "god muslim". Gode muslimer kan være morderzombier fordi Muhammed var en morderzombie.

Koranens forfatter sier at gode muslimer belønnes for sin islamsk morderzombieaktivitet med direktebillett til paradis.

Skal vi la barbarer sette dagsorden? I USA er muslimer 25 ganger mer tilbøyelige til å begå terror enn ikkemuslimer. Europol sine Te-Sat rapporter for perioden 2007-2017 viser at muslimer er 600 ganger så terrortilbøyelige som høyreekstreme.  91 % av de som er terrordrept i Europa i dette århundret, er drept av muslimer. Det er over 14 000 ofre for muslimterror i Europa dette århundret.  Muslimterror vs vantro terror er visualiset [her]. Ingen av disse tusenvis av islamske handlinger med vantro ofre var initiert av en koranbrenning. Problemstillingen til Magnus er mao ikke særlig hjelpsom, dersom målsetningen hans er å avverge muslimer fra å oppføre seg islamsk.

Magnus spør retorisk om ikke vår koranbrenning setter nordmenn i fare for å bli halshugd/drept i utlandet. Ikke mer enn ellers, er mitt svar. Skal vi redde nordmenn fra en islamsk skjebne må vi reversere den kulturmarxistiske hjernevasken, som fikk Maren Ueland drept i Marokko, og som gjør at våre unge ikke opponerer mot å bli mishandlet, fornedret, ranet og voldtatt av en uintegrerbar seksualpredator eller morderzombie in spe som utøver helt normal islamsk herrefolkadferd. Det er kulturmarxistene – ikke SIAN – som har skylden for at nordmenn lider og dør under islamdyret, i inn- og utland. Med faktabasert kunnskapsformidling om islam, vil man enkelt avskjære selvstendig tenkende mennesker fra å utsette seg for livsfare ved å frekventere islamske land og enklaver.

Magnus bekrefter at multikultur som inkluderer islam ikke fungerer, det er livsfarlig. Sviket fra kulturmarxistene på Stortinget har satt befolkningen i stor fare for miste alt de eier, i tillegg til  sikkerhet, velferd, liv og helse. Dét er det verdt å skrive avisartikler om.

Vil man avskjære muslimer fra å oppføre seg islamsk mot skitne vantro hjelper det ikke å skåne koraner. Tvert om, vi må ha flere frimodige former for ytringer som setter islamproblemet på dagsorden, slik at vi kan få endret politikk, straffet de skyldige hardt og deportert de som i følge koranens forfatter er å betrakte som gode muslimer.

«Nor can we let the hateful ideology of radical Islam - its oppression of women, gays, children, and nonbelievers - be allowed to reside or spread within our own countries» Donald Trump

Unorsk pyseadferd vil få oss alle drept.