Norge og verdispørsmål

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: fre 19.08.2016 kl. 10.44
Muslimer lider under sannheten om islam
    1000 muslimer i ymse land har gladelig benyttet seg av de vantro dårenes fremstrakte offerkort. Aftenposten omtaler saken, og reflekterer som forventet ikke over at frykten for utøverne av islam kanskje kan ha sammenheng med islams budskap, og det faktum at ekte muhammedtro praktisering av islam kryper stadig lenger opp på vår egen dørstokk.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tor 14.07.2016 kl. 21.21
Avklaring av SIANs verdigrunnlag
  Innledning, spørsmål Hei, Jeg skriver ikke til dere for å stemple dere som verken det ene eller det andre, men jeg har problemer med å forstå en god del av de verdiene deres organisasjon åpenbart står for. Jeg har derfor 6 spørsmål jeg håper dere kan svare på, i ytringsfrihetens navn. Innledning, svar:
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 03.08.2014 kl. 19.37
Er islamkritikk berettiget?
Andre Servier beskriver det slik: «Islam er kristendom tilpasset arabisk mentalitet, eller mer presist, alt den fantasiløse hjernen til en beduin, hardnakket trofast til forfedrenes praksis, har vært i stand til å ta til seg av de kristne doktriner. Hans totale mangel på forestillingsevne gjør at han kopierer, og når han kopierer forvrenger han originalen.»

Sider