Hva er galt med Johan Gåsvatn?

Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Godfjott leverer uhørte insinuasjoner om Listhaugs sannferdighet

Hva er galt med Johan Gåsvatn?

Noen finner mening i livet ved å hate Listhaug

Johan Gåsvatn gjør Listhaug til personifiseringen av et egoismespøkelse som tumler rundt inni hodet hans. Samtidig dokumenterer han sin egen massive inkompetanse. Eller er det løgnaktighet vi observerer hos den «godeste» Gåsvatn? Døm selv.

«Egoismen er ikke ny. Det som er nytt er at den er blitt til politisk ideologi. Den bruker et finurlig verktøy. Det er løgnen, og slik må det bli, fordi løgn er dens næring». Dette er et ganske fantastisk utsagn fra Gåsvatn. Det er altså ikke mulig å være egoist, uten å basere seg på løgn? Og hvor har han det fra at det han kaller egoisme ikke har forekommet i politikken i tidligere årtusener? Og hvorfor er «egoisme» uten videre og i alle sammenhenger synonymt med noe dårlig?

Spøkelset til Gåsvatn heter ikke egoisme. Det han observerer og misliker – og feilkategoriserer som egoisme – er at befolkningen i Vesten etterhvert har gjenopplivet sin naturlige drift etter å beskytte seg og sine mot farer utenfra. Viljen til å bevare egen art og egen identitet. Dette er drifter mennesket har hatt siden arten begynte å gå oppreist. Dog er driften forsøkt lobotomert vekk av kulturmarxistene. Inngrepet synes vellykket utført på hr. Gåsvatn.  De som Listhaug er representant for, vil at vi skal ha rett til å leve i fred og frihet i vårt eget land. De innser at det ikke gavner verken hitreiste velferdsturister eller vår opprinnelige befolkning, om vi lar de virkelige egoistene (godfjottene) få lov å importere uintegrerbare velferdsturister hit fra i hovedsak tilbakestående islamske stater. Resultatet blir at både Norge og velferdsturistens opprinnelsesland blir tilbakestående islamske stater.   Egoisten er den som ved å dyrke sin selvopplevde godhetsfølelse, ødelegger land og folk. Det er skruppeløs og kynisk selvdyrkelse på absolutt laveste nivå, som Gåsvatn her fremholder som en dyd.

Gåsvatn gir seg selv legitimitet ved å tilstå at han har en mørk fortid; En gang syntes også han at Ronald Reagan var kul. Gåsvatn er således unntaket som bekrefter regelen om at man blir klokere med åra.

Gåsvatn svinger også innom den forhatte Trump og assosierer ham med en fyr som har vært død i 30 år. Det er jo umulig for «De Gode» å utgyte noe som helst, uten å nevne Trump. Slik dokumenterer de at de selv er sannferdige og gode, siden de er mot Trump. Ikke verdens sterkeste argument, blant de av oss som fremdeles evner å tenke i tillegg til kun å føle.

Gåsvatn savner arven etter Abraham Lincoln. Det er litt overraskende, gitt Gåsvands posisjon. Lincoln slo som kjent fast at de frigitter negerslavene ikke skulle bo i USA men shippes ut. Lincoln sa: «Nothing is more certainly written in the book of fate than that these people are to be free. Nor is it less certain that the two races, equally free, cannot live in the same government». 

Liberia er ett av landene dit disse ble repatriert. I Liberia må man være neger for å få statsborgerskap.  Gad vite hva Gåsvatn mener om det?  

Hvorfor Gåsvatn rakker ned på Listhaug, når han selv idoliserer en mann som ville deportere samtlige negre, er ikke lett å forstå. Personlig synes jeg Lincoln tok for hardt i, men jeg er definitivt tilhenger av å deportere alle som insisterer på å følge sharia.

Et siste moment som beviser at Gåsvatn er enten den løgneren han beskylder Listhaug for å være – eller direkte inkompetent - er når Gåsvatn drar inn Breivik.  Normalt er 22. Juli terroren et vinnerkort hos radd som Gåsvatn, fordi det får bedre mennesker til å rygge unna i skrekk for assosiasjons- og stigmatiseringsknepene til radden. Men når Gåsvatn begår feilen å også trekke inn fakta, og hans faktapåstand er beviselig uriktig, da fungerer ikke  ABB-suttekluten.

Gåsvatn hevder Breivik en gang var på feil sted til feil tid og fikk høre om snikislamisering. Gitt Gåsvatns innretning på kronikken, er det nærliggende å anta at han mener et FrP møte, det er jo Siv som gjorde begrepet snikislamisering kjent.  Guilt by association fra Gåsvatn. Skittent.

Snikislamiseringen er siden den gang erstattet med helt åpen ekspressislamisering. Gåsvatn kan observere de uintegrerbares herrefolksadferd og stammementalitet, dersom han kikker på noe annet enn gammelmedia. Vold, voldtekt og annen islamsk basisaktivitet forekommer så ofte at selv de politisk korrekte stundom nevner det.

I tillegg til FrP sin snikislamiseringsmotstand, kan Gåsvatn fortelle at Breivik var motivert av at muslimene kommer til å ta over landet. Gåsvatn fremstiller dette som en sprø ide. Kan Gåsvatn nevne ett eneste land i verdenshistorien som har vært eksponert for islam og kommet helskinnet fra det? Pek på ett eneste land der muslimene har overtatt makten, uten at det har gått ut over mindretallsbeskyttelsen?

Tillater vi islam, får vi mer islam. Til slutt er folk, kultur og lovgivning innrettet i henhold til islam. Dette er klart i tråd med koran og sunna, det fremgår av 1400 års verdenshistorie, og ikke minst er det dokumentert i skriftlige strategier utarbeidet av muslimene selv. Du kan feks google The explanatory memorandum fra the holy land foundation trial.  Der fremgår det at Det Onde Muslimske Brorskap – som også har bred representasjon her i Norge – har invadert (migrert) hit i den hensikt å ødelegge Vesten. Muslimene kaller det selv for en sivilisasjonsjihad. De sier selv de skal ødelegge Vesten ved våre hender og ved deres hender.

Gåsvand er en av de vantro hendene som villig - eller grunnet endeløs inkompetanse - aktivt medvirker i muslimenes ødeleggelse av Vesten, herunder ham selv.  Vi kommer ikke til å tilgi ham.