Norge og verdispørsmål

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 27.06.2021 kl. 18.38
Til ungdommen
Jeg mottok nylig en henvendelse fra en engasjert mor. Hennes barn hadde meldt seg inn i SIAN. Medlemskap genererer kontingentgiro. Mindreårige kan ikke inngå slik forpliktelse. Morens bekymring var tydelig. Ungen hennes kunne assosieres med sånne som oss. Det er uklart hvilken innsikt moren har i islamproblemet og vår virksomhet, men ingenting tyder på at hun er kompetent. Da ville hun ikke ringt.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 16.09.2020 kl. 17.10
Tappelino og SIAN forsøkt kneblet
Tappelino er en ung herre som fører intelligente debatter med både intelligente og ikke fullt så intelligente deltagere - om ymse temaer - på sin youtubekanal. En helt normal samtale mellom programlederen og undertegnede den 14.9.20 om islamproblemets utfordringer for det norske samfunnet, ble brutalt fjernet av Youtube mens streamingen fremdeles pågikk.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: lør 25.07.2020 kl. 08.38
Sparebank1 driver økonomisk jihad mot eget land og folk
I sharia er blasfemi straffbart. Et hvert angrep på koranen og profeten straffes brutalt. Vi kan nå konstatere at shariabanking er offisielt innført i Sparebank1. Og det er adskillig mer problematisk enn “rentefrie” lån.

Sider