Ex-norsk sviker misliker å bli kalt sviker

Ex-norsk sviker misliker å bli kalt sviker

Ett av tegnene på et sykt samfunn er at folk frivillig velger å bli det koranen definerer som muslim. En kvinne som konverterer til Muhammeds islam er som en neger som konverterer til slaveri.  En av grunnene til at noen begår slike fatale livsvalg, er at mediene heier frem demonteringen av vestlig sivilisasjon. Drammens Tidende har HER levert et stykke propaganda der en villfaren kvinne får kommunisere sin manglende innsikt og islamske offermentalitet.  

Merete har visstnok forstått at islam er skummelt, men konverterte likevel. Hadde hun bedt kompetente folk om islaminfo, eller giddet å lese seg opp selv, ville hun forstått at islam er et ekstremt voldelig religionsrasistisk imperialistisk apartheidkonsept med folkemord som viktigste verktøy for å oppnå sine politiske målsetninger.

At noen i SIAN sin facebookgruppe angivelig har definert ex-norske overløper Merete som sviker er ikke kontroversielt. Selv benyttet jeg ordet landssviker overfor journalisten, men det ble nok for kraftig for DT, selv om det er objektivt sett er korrekt. En nordmann som velger å bli ex-norsk ved å slutte seg til den invaderende horde av settlere fra shariafolket, er objektivt sett en landssviker.

Hun har sverget troskap til et etisk rammeverk som er ren ondskap, evaluert etter norsk etikk.

Legg merke til at hverken ex-nordmannen eller journalisten gjør forsøk på å argumentere mot påstanden om at hun er en sviker.

DT nevner heller ikke at jeg kondolerte Merete med hennes dårlige livsvalg.

Merete uttrykker bekymring for å møte en SIAN patriot: «da jeg kom hjem til Norge tenkte jeg at det kanskje ikke var lurt å stå nærme togskinnene når jeg ventet på toget i tilfelle det var noen fra Sian i nærheten».

Merete har adoptert den islamske offerrollen og islamsk løgnaktighet ved å fremstille faktum motsatt av den observerbare virkelighet. Det er ingen eksempler på at etniske europeere har dyttet shariafolket ut i skinnegangen. Det er derimot mange eksempler på at shariafolket dreper og lemlester innfødte europeere ved å dytte dem ut i skinnegangen.

Men dette er jo svikeren Merete beskyttet fra, som hun selv påpeker i artikkelen. Koranen 33:59 sier at shariauniformen beskytter muslimske kvinner fra å bli skadet av andre muslimer enn hennes mannlige eier.

«Å starte med hijab var noe jeg ønsket fordi kvinner i islam skal det». Den teologiske begrunnelse for shariauniform er at Allah anser alle muslimske menn som seksualpredatorer, og at kvinnen derfor må ta på seg shariauniformen for å flagge at hun ikke er en voldtagbar skitten norsk vantro. Merete synes at dette menneskesynet er helt ok.

Nå som Merete har giftet seg med en muslim og slått seg ned i Drammenstan er det nærliggende å anta at hun endelig vil stifte bekjentskap med ekte islam. Det vil bli en tankevekker. Hvis hun overlever.