Norge og verdispørsmål

Tekst: | Publisert: søn 03.04.2022 kl. 11.25
Om baker og smed på Resett
Lørdag 2.4.22 hadde SIAN en markering på Tøyen torg. Det burde ikke være noen stor sak at innbyggerne benytter demokratiske verktøy som fri meningsbrytning i det offentlige rom. Dessverre er Tøyen ett av mange steder som ikke lenger er et offentlig rom. Enklavene er islamske rom, der sharia setter rammene for hva som er akseptert atferd.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: lør 06.11.2021 kl. 17.53
Deportering som politisk virkemiddel
Det feilkulturelle samfunn har gitt oss problemer ingen kunne forestille seg for et par generasjoner siden. Hvem vil flytte til tørre norske tyttebærlier når de kan slå seg ned i fruktbare vindistrikter på sørligere breddegrader, skrev Torolf Elster på 1950-tallet.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: man 12.07.2021 kl. 11.31
Bør vi basere oss på fakta eller følelser i islamdebatt?
Islam er et fagfelt som skaper engasjement. Hos noen skaper det i stedet frykt for engasjement, enten fordi man har følelsesbaserte holdninger som ikke står seg i møte med fakta, eller fordi man er tilhenger av islamiseringen og gjerne ser at den pågående shariatilpasningen av samfunnet fortsetter.

Sider