Norge og verdispørsmål

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: lør 06.11.2021 kl. 17.53
Deportering som politisk virkemiddel
Det feilkulturelle samfunn har gitt oss problemer ingen kunne forestille seg for et par generasjoner siden. Hvem vil flytte til tørre norske tyttebærlier når de kan slå seg ned i fruktbare vindistrikter på sørligere breddegrader, skrev Torolf Elster på 1950-tallet.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: man 12.07.2021 kl. 11.31
Bør vi basere oss på fakta eller følelser i islamdebatt?
Islam er et fagfelt som skaper engasjement. Hos noen skaper det i stedet frykt for engasjement, enten fordi man har følelsesbaserte holdninger som ikke står seg i møte med fakta, eller fordi man er tilhenger av islamiseringen og gjerne ser at den pågående shariatilpasningen av samfunnet fortsetter.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 27.06.2021 kl. 18.38
Til ungdommen
Jeg mottok nylig en henvendelse fra en engasjert mor. Hennes barn hadde meldt seg inn i SIAN. Medlemskap genererer kontingentgiro. Mindreårige kan ikke inngå slik forpliktelse. Morens bekymring var tydelig. Ungen hennes kunne assosieres med sånne som oss. Det er uklart hvilken innsikt moren har i islamproblemet og vår virksomhet, men ingenting tyder på at hun er kompetent. Da ville hun ikke ringt.

Sider