Norge og verdispørsmål

Tekst: Bodil - redaksjonen - SIANs nettavis | Publisert: søn 17.11.2013 kl. 15.35
Skal religionene få plass på den offentlige arena?
Vi gjengir innlegget i sin helhet:
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tir 12.11.2013 kl. 12.47
Ca. 100.000 på Facebook protesterer nå mot NRK
Spørsmålet om religionens plass i det sekulære samfunn ble særlig omtalt i forbindelse med innstillingen fra Stålsett-utvalget - «En helhetlig tros- og livssynspolitikk» - der utvalget anbefaler at religionene skal inn i det politiske og offentlige liv i langt større grad enn hittil. Dermed vil også islam få en langt sterke stilling i samfunnslivet. Det var imidlertid også en mindretallsinnstilling som hadde en annen oppfatning - nemlig å nedtone religionene i det offentlige rom.
Tekst: Av Bodil - redaksjonen - SIANs nettavis | Publisert: fre 06.09.2013 kl. 11.19
Kristenfolket og SIAN har samme mening om islam
Av Bodil - redaksjonen SIANs nettavis Stort møte Det ble et stort møte for SIAN, for kristenfolket og for nordmenn flest da vår leder, Arne Tumyr, møtte til debatt i Larvik 4. september, tidligere ordfører og misjonshøvding, Olav Bergene Holm, som sa at han kunne skrive under på alt det SIAN-lederen hadde sagt. Temaet var: «Moské i Larvik – ja eller nei?»

Sider