Norge og verdispørsmål

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 03.08.2014 kl. 19.37
Er islamkritikk berettiget?
Andre Servier beskriver det slik: «Islam er kristendom tilpasset arabisk mentalitet, eller mer presist, alt den fantasiløse hjernen til en beduin, hardnakket trofast til forfedrenes praksis, har vært i stand til å ta til seg av de kristne doktriner. Hans totale mangel på forestillingsevne gjør at han kopierer, og når han kopierer forvrenger han originalen.»
Tekst: Bodil - redaksjonen - SIANs nettavis | Publisert: søn 17.11.2013 kl. 15.35
Skal religionene få plass på den offentlige arena?
Vi gjengir innlegget i sin helhet:
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tir 12.11.2013 kl. 12.47
Ca. 100.000 på Facebook protesterer nå mot NRK
Spørsmålet om religionens plass i det sekulære samfunn ble særlig omtalt i forbindelse med innstillingen fra Stålsett-utvalget - «En helhetlig tros- og livssynspolitikk» - der utvalget anbefaler at religionene skal inn i det politiske og offentlige liv i langt større grad enn hittil. Dermed vil også islam få en langt sterke stilling i samfunnslivet. Det var imidlertid også en mindretallsinnstilling som hadde en annen oppfatning - nemlig å nedtone religionene i det offentlige rom.

Sider