Europa og islamisering

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 05.03.2023 kl. 06.33
Mohammed Hijab disclosed as a muslim liar
Mohammed Hijab and Islam Net consider the Norwegian resistance movement against the islamization of Norway as a threat to their evil project.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 19.02.2023 kl. 07.08
Koranbrenning møter voldsmannens veto
Ottomanerne kalte Tyrkia Europas råtne eple. Det er nærliggende å støtte deres diagnose. 100 år etter kalifatets fall bærer ikke landet verdimessig preg av å tilhøre Europa.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: lør 14.01.2023 kl. 10.08
Befolkningsutskiftingen engasjerer
Det pågår i dag en islamsk invasjon av Europa, fordi koranen sier at islam skal herske med vold i hele verden

Sider