Europa og islamisering

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tir 14.05.2013 kl. 14.15
Hamburg og London åpner nye veier for islam i Europa
Sosialistiske myndigheter i Hamburg har inngått en omfattende «fredsavtale» med en rekke muslimske organisasjoner  der islam får en helt annen stilling i det sekulære samfunn. Avtalen kan, hvis den blir ratifisert av byrådet i Hamburg, få en skjellsettende posisjon for hele Europa. Muslimene nhar på sin side kommet med en «oppsiktsvekkende innrømmelse» - de lover å respektere tysk lov!
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: søn 12.05.2013 kl. 20.47
Kunne Stoltenberg holdt samme tale som Putin?
Wladimir Putin sa i en tale til Dumaen 4 februar i år: Hvis vi vil overleve som nasjon bør vi lære av Amerika, Englands, Hollands og Frankrikes selvmord. De russiske skikker og tradisjoner er ikke forenlige med mangelen på kultur eller de primitive levemåtene hos de fleste mindretall
Tekst: Christen Krogvig | Publisert: tor 25.04.2013 kl. 20.34
Churchill vurderte islam på samme måte som SIAN?
Når man tar i betraktning Churchills og Hitlers syn på islam er det et tankekors at Hitlers islamofili nå er politisk korrekt, mens Churchills syn, som ligner SIANs, fordømmes av mange. Nazistene tapte Andre verdenskrig, men i den etterfølgende kampen om ideene har deler av deres tankegods så langt kommet seirende ut, skriver Christen Krogvig.

Sider