Europa og islamisering

Tekst: | Publisert: tir 15.12.2009 kl. 16.51
Om krusifikser i italienske skoler
I en henvendelse til SIAN besværer Elisabetta Cassina Wolff seg over at hun ikke er blitt sitert på korrekt vis – i det Rolf Eriksen angivelig blandet sammen hennes synspunkter med hans egne. Derved tillegges hun meninger som hun ikke har gitt uttrykk for. Vi må gi Wolff fullstendig rett i at her er det foretatt en sammenblanding av synspunktene som ikke er i samsvar med reglene for korrekt bruk av sitater. Hun tillegges blant annet disse synspunktene:
Tekst: | Publisert: ons 02.12.2009 kl. 23.41
Underkastelse eller krig!
VG skriver at et fungerende demokrati kan ikke bare være et uttrykk for flertallets vilje. Avisen tar avstand fra folkeavstemninger av den grunn. Ved enhver avstemning er det vanlige at mindretallet må forholde seg til hva flertallet har bestemt. ”Man bør ha tunge argumenter før man griper inn i den grunnleggende retten til fritt å utøve sin religion i hus som ser ut slik man ønsker”, skriver VG.
Tekst: | Publisert: søn 22.11.2009 kl. 22.54
Dette bildet lyver - ikke?
Det er nettstedet document.no som har postet dette bildet. Det har også vært en lang og intens debatt om innvandringens konsekvenser. Våre politikerne er unnfallende overfor alle de problemer muslimske innvandrere påfører Europa, er et av synspunktene. De fleste er skremt av den voldsubstans som dette bildet forteller om.

Sider