Underkastelse eller krig!

Europeerne får valget:

Underkastelse eller krig!

Ingen politiker vil tillate bygging av nynazistiske samfunnshus med vaiende hakekorsflagg – alt mens kraftige høytalere vekker folk kl. 4.30 om natten med ”Deutschland, Deutschland über alles”. Heller ikke folk flest i Sveits vil tillate at arabisk nazist-islamisme skrikes ut under nattesøvnen fra minaretene: Allah ”über alles”. Politikere, kulturelle og religiøse miljøer over hele Europa går rett i strupen på det sveitsiske folk, som angivelig ikke respekterer muslimenes menneskerettigheter, som i en slik sammenheng betyr at islam skal ha uhindret adgang til Europa. Våre venstrepolitiske journalister forteller oss også at når muslimer ikke får bygge minareter ved sine moskeer, så står det i strid med menneskerettighetene. Menneskerettighetene gjelder nemlig for islamisme, men ikke for nazisme.

VG skriver at et fungerende demokrati kan ikke bare være et uttrykk for flertallets vilje. Avisen tar avstand fra folkeavstemninger av den grunn. Ved enhver avstemning er det vanlige at mindretallet må forholde seg til hva flertallet har bestemt. ”Man bør ha tunge argumenter før man griper inn i den grunnleggende retten til fritt å utøve sin religion i hus som ser ut slik man ønsker”, skriver VG. Det tungtveiende argument er at islamismen på samme måte som nazismen, har som overordnet mål å ødelegge vår samfunnsform.

Islam er ingen religion – det er politikk som omfatter alt fra kultur- og sosialpolitikk til militær strategi. Den totalitære ideologi pålegger muslimene tvangspåbud fra vugge til grav. Slavene er pålagt å innføre med eget liv som innsats – det Allah-bestemte, politiske diktatur. Dette har VG så vel som pressen for øvrig unnlatt å informere om. Mens samfunnets politisk korrekte elite har gjennomanalysert og fordømt nazismens og kommunismens ideologi og praksis, har de samme aktørene i grenseløs feighet valgt å tildekke islams sanne og onde ansikt. Kommentator Hege Ulstein i Dagsavisen skriver: ”Hvis sannheten som til slutt står igjen er at det ikke er mulig å være muslim uten samtidig å være for terror og undertrykking, er det livsfarlig.” Ja, situasjonen er ”livsfarlig” fordi det ikke er mulig å være muslim og samtidig motsette seg jihad, profetens lov og forordninger – samt islams voldsideologi.

Den muslim som bryter ut, er frafallen og har dermed en dødsdom hengende over seg. Mens islamske regimer i Midt-Østen og i andre deler av verden dreper, fordriver og trakasserer kristne, mener lederen i det mellomkirkelige råd for Den norske kirke, Kjetil Aano, at det sveitsiske forbudet er i strid med menneskerettighetene og en klar diskriminering av islam. Aano ser ikke at hundre tusener kristne i de islamske stater, der alt som har med kristendom å gjøre er straffbart, roper om hjelp og støtte fra sine kristne brødre i Vesten.

Men de kristne brødre i Europa samarbeider med de islamske overgripere. Denne situasjonen bekreftes av Bjørn Wegge, generalsekretær i Norsk Misjon i Øst. Han skriver at vedtaket i Sveits gjør at den muslimske verden nå risikerer å få smake sin egen medisin. De får oppleve hvordan det er å være religiøs minoritet. ”Håpet mitt er at dette kan føre til at de erkjenner hvor vanskelige forhold de kristne har i Midt-Østen og Nord-Afrika lever under”, skriver Wegge.

Oslo katolske bispedømme derimot beklager forbudet mot minareter. De muslimske stater har langt på vei bukten og begge endene i FN. Det er derfor ikke overraskende at også FN fordømmer forbudet. ”Dette er en klar diskriminering av medlemmer av den muslimske minoriteten i Sveits”, sier FNs høykommissær for menneskerettighetene, Navanethem Pillay.

Ja, det er også en klar diskriminering av prestestyret i Iran og sharialoven å kreve forbud mot steining av kvinner og forbud mot pisking av homofile. Europarådet tar også avstand fra det sveitsiske minaretforbudet, uten å påpeke de grusomme brudd på menneskerettighetene islam står for over hele verden.

Mens FrP går inn for statlig støtte til kristne privatskoler, men går imot støtte til muslimske skoler, altså en klar forskjellsbehandling på religiøst grunnlag, sier FrPs innvandringspolitiske talsperson, Per Willy Amundsen, at han har store problemer med vedtaket i Sveits på grunn av at man har å gjøre med forskjellsbehandling på religiøst grunnlag. Man kan spørre: Hvorfor denne åpenbare inkonsekvens? Partileder Geert Wilders i Nederland kaller resultatet av den sveitsiske avstemningen som en stor seier. Politikere på høyresiden i Italia jubler – de mener at det som har skjedd i Sveits bør være en lærepenge for alle venstrepolitikere i Europa.

Det som også denne saken viser i all tydelighet er at ingen – absolutt ingen – aller minst FN og Europarådet – vil foreta en kritisk gjennomgang av islam, Koranens lovstridige budskap, hadithene og det antidemokratiske og menneskefiendtlige som hører til islam.

På samme måte som Europa la seg åpen for nazismen i 1930-årene, legger den samme verdensdelen seg i vår tid åpen for islam. Konsekvensene blir nøyaktig de samme idet europeerne får valget: Underkastelse eller krig.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
leder