Om krusifikser i italienske skoler

Om krusifikser i italienske skoler

I VG 2. november i år hadde 1.-amanuensis i historie ved Høgskolen i Vestfold, Elisabetta Cassina Wolff, en artikkel der hun kommenterte den meget omtalte dommen i Strasbourg – som pålegger italienske myndigheter å fjerne krusifikset som henger i alle landets skoler. Den 22. novemeber hadde Rolf Eriksen et inserat på SIAN’s nettavis der han sitererte fra Wolff’s artikkel , samtidig som han ga uttrykk for egne meninger.

I en henvendelse til SIAN besværer Elisabetta Cassina Wolff seg over at hun ikke er blitt sitert på korrekt vis – i det Rolf Eriksen angivelig blandet sammen hennes synspunkter med hans egne. Derved tillegges hun meninger som hun ikke har gitt uttrykk for.

Vi må gi Wolff fullstendig rett i at her er det foretatt en sammenblanding av synspunktene som ikke er i samsvar med reglene for korrekt bruk av sitater. Hun tillegges blant annet disse synspunktene:

Islam ønsker å utradere andre kulturer. Dette er det utallige bevis for. Det finnes ingen unnskyldning for ikke å ta dette på ytterste alvor. Særlig ikke blant europeiske politikere.

Dette har Wolff ikke skrevet – at synspunktet er dekkende for SIANs og Rolf Eriksens holdning er et helt annet forhold. Det er også enkelte andre steder setninger er blandet sammen. Vi må derfor beklage det som her har skjedd.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
leder