Europa og islamisering

Tekst: | Publisert: man 15.02.2010 kl. 23.45
Europarådet krever at norske myndigheter må aksjonere mot ”islamofobi”
Den europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse (ECRI) er et organ opprettet av Europarådet, som har som spesifikt formål ”å overvåke rasisme og intoleranse”. ECRI utfører overvåkningsarbeid i Europarådets medlemsland og fremmer forslag overfor nasjonale myndigheter om hvordan ”problemer vedrørende rasisme og intoleranse” kan håndteres.
Tekst: | Publisert: man 04.01.2010 kl. 20.49
Legger dagens politikere grunnlaget for en fremtidig borgerkrig i Europa mot islam?
Legger dagens politikere grunnlaget for en fremtidig borgerkrig mot islam – der kampen står om demokrati eller barbari?
Tekst: | Publisert: tir 15.12.2009 kl. 16.51
Om krusifikser i italienske skoler
I en henvendelse til SIAN besværer Elisabetta Cassina Wolff seg over at hun ikke er blitt sitert på korrekt vis – i det Rolf Eriksen angivelig blandet sammen hennes synspunkter med hans egne. Derved tillegges hun meninger som hun ikke har gitt uttrykk for. Vi må gi Wolff fullstendig rett i at her er det foretatt en sammenblanding av synspunktene som ikke er i samsvar med reglene for korrekt bruk av sitater. Hun tillegges blant annet disse synspunktene:

Sider