Ingen privilegier uansett rop om «diskriminering»

Putin: «Amerika og Europa i ferd med å begå selvmord»

Ingen privilegier uansett rop om «diskriminering»

Dersom statsminister Jens Stoltenberg hadde hatt samme oppfatning om folkevandringen fra islamske land til Norge - som den russiske president Vladimir Putin har om Russlands situasjon på dette området - ville den norske statsminister i sin tale til Stortinget sagt omtrent følgende: I Norge bor nordmenn. Hvis muslimer kommer hit og foretrekker sharialoven, vil vi anbefale dem å dra til et land der den er statens lov. Vi vil ikke gi dem spesielle privilegier, eller tilpasse våre lover etter deres krav, uansett hvor høyt de roper om «diskriminering».

 

Nei, Stoltenberg kunne nok ikke ha sagt noe slikt. Han har de fleste folkevalgte med seg i det spørsmålet. Det er bare å konstatere at norske politikere ikke er i nærheten av den realisme som den russiske presidenten har vedrørende den trussel innvandringen av muhammedanere innebærer.

Det var den 4. februar i år president Vladimir Putin holdt denne oppsiktsvekkende talen til medlemmene av det russiske parlamentet (Dumaen). Temaet var spenningene omkring minoritetene i Russland. Mer presist hadde det vært om man hadde kalt en spade for en spade og sagt klart fra om at det er islamske grupper og islam som skaper spenningene blant minoritetene.

Putin sa i sin tale blant annet: «I Russland bor russere. Hvis mindretall fra andre deler av verden ønsker å bo i Russland, arbeide og spise her, bør de tale russisk og respektere russiske lover. Hvis de foretrekker sharialoven, så vil vi be dem reise dit der denne loven er statens lov.

Russland har ikke bruk for mindretall. Mindretallene har bruk for Russland, og vi vil ikke gi dem spesielle privilegier, eller forsøke å tilpasse våre lover etter deres krav, uansett hvor høyt de roper om «diskriminering».

Hvis vi vil overleve som nasjon bør vi lære av Amerika, Englands, Hollands og Frankrikes selvmord. De russiske skikker og tradisjoner er ikke forenlige med mangelen på kultur eller de primitive levemåtene hos de fleste mindretall. Når denne ærverdige lovgivende forsamling har påtenkt nye lover, bør den først tenke på våre nasjonale interesser – og se i øynene at mindretallene ikke er russere.»

De folkevalgte i Dumaen ga Putin fem minutters stående bifall.

Dersom Stoltenberg hadde holdt en tale med beslektet innhold på folkemøter rundt om i landet, der nordmenn for en gang skyld kunne gitt åpent uttrykk for hva de mener om «Det fargerike fellesskap», ville klappsalvene ha blitt så voldsomme  at Stoltenberg hadde fått åndenød.

Putin har skjønt det. Den russiske nasjonalforsamling har skjønt det – Stortinget har ennå ikke villet innse hva saken dreier seg om. Våre politikere er blinde og døve – alt mens Amerika, Europa – medregnet Norge – akselererer stadig hurtigere mot et kollektivt selvmord.

Ikke bare SIAN – nå har også den russiske president – og faktisk hele det russiske folk – kommet med en advarsel til politikere over hele Europa.

Hjelper det?

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder

 

Til de som kommenterer

Vennligst kommenter i tilknytning til temaer som berøres i artikkelen, eller beslektede emner.

De som ikke holder seg innenfor et visst minstemål knyttet til form og innhold, må være forberedt på at innlegg fjernes uten videre.

For øvrig er det «høyt under taket» når det gjelder ytringer på SIANs Nettavis. Vi vil helst ikke fjerne et eneste innlegg.

Moderator