Europa og islamisering

Tekst: Kåre M Dreyer | Publisert: tor 22.09.2016 kl. 11.42
Alvorsord fra Geert Wilders
  Kjære venner, Mange takk for invitasjonen. Jeg kommer med et budskap. Det står ikke bra til i den gamle verden. Vi står overfor en enorm trussel, og det er vanskelig å være optimistisk. Vi befinner oss muligens i siste fase av islamiseringen av Europa. Det setter ikke bare Europas fremtid i fare, det representerer også en fare for Amerika som den siste bastion for den vestlige sivilisasjon dersom Europa blir islamsk.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: man 27.06.2016 kl. 11.38
Kamp mot shariatilpasning i London.
  London har valgt en muslimsk borgermester. Han ventet ikke lenge med å starte innføring av islamsk sharialov i det hittil sekulære og demokratiske Storbritannia.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 22.05.2016 kl. 20.40
SIAN konferanse om islams vederstyggeligheter
 

Sider