Europa og islamisering

Tekst: Christen Krogvig | Publisert: tor 28.08.2014 kl. 15.22
Kosovo – en tragisk historie resten av Europa kunne lært av?
Etter Romerrikets fall hadde Kosovo både bulgarske og bysantinske herskere. I 1216 ble Kosovo en del av Serbia. I 1389 tapte den serbiske prinsen Lazar Hrebeljanović det kjente slaget ved Kosovosletta, mot osmanerne. Fra 1455 hadde osmanerne full kontroll over territoriet. På dette tidspunktet skal serberne ha utgjort ca. 99 prosent av befolkningen mens albanerne utgjorde langt under 1 prosent.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tir 14.05.2013 kl. 14.15
Hamburg og London åpner nye veier for islam i Europa
Sosialistiske myndigheter i Hamburg har inngått en omfattende «fredsavtale» med en rekke muslimske organisasjoner  der islam får en helt annen stilling i det sekulære samfunn. Avtalen kan, hvis den blir ratifisert av byrådet i Hamburg, få en skjellsettende posisjon for hele Europa. Muslimene nhar på sin side kommet med en «oppsiktsvekkende innrømmelse» - de lover å respektere tysk lov!
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: søn 12.05.2013 kl. 20.47
Kunne Stoltenberg holdt samme tale som Putin?
Wladimir Putin sa i en tale til Dumaen 4 februar i år: Hvis vi vil overleve som nasjon bør vi lære av Amerika, Englands, Hollands og Frankrikes selvmord. De russiske skikker og tradisjoner er ikke forenlige med mangelen på kultur eller de primitive levemåtene hos de fleste mindretall

Sider