Allahs hatmanual forurenser verden

Mein Kampf er temmelig uskyldige greier, sammenlignet med Allahs svartebok.

Beslaglagte koraner til besvær

Allahs hatmanual forurenser verden

Tysklands innenriksminister karakteriserer koranen som en hatefull og lovstridig bok.
Tør tyskerne å brenne svineriet?

Så tenner vi et bål i kveld, et bål for håp og glede

 

Tyskerne sliter med å bli kvitt søppelet sitt. Etter å ha beslaglagt titusener av koraner fra salafister, er man trolig lite lystne på å gjenta fortidens bokbål. Tyske myndigheter har jo vist adskillig mer omtanke for muslimske seksualpredatorer og morderzombier, enn de noensinne gjorde for jødene forrige gang Europa sto i brann.

Hadia Tajik har tidligere vært frempå og anført at man måtte gi unga en koran før ekstremistene tok dem. Nå viser det seg – sikkert til Hadias store overraskelse – at muslimene som fikk tak i koraner – trolig fra snille saudiske onkler – faktisk ble ekstremister av å lese koranen. For oss som allerede har lest koranen kommer dette ikke som noen overraskelse.   

Koranen kommer i relativt likelydende oversettelser. Ett unntak er Einar Bergs koranforfalskning til norsk. I de tilfeller det er avvik i oversettelsen til et europeisk språk, mellom de mange forskjellige tilgjengelige koranoversettelser, er det enkelt å konstatere Allahs virkelige intensjon, feks ved bruk av « A Word For Word Meaning Of The Quran» og lignende bøker. Ibn Kathir og de andre anerkjente tafsirene gir også en god kontroll på at man har forstått Allahs ondskap korrekt.

Det som først og fremst skiller koranoversettelser ettersom hvilken sekt som har oversatt koranen, er kommentarene som i varierende grad gis til hvert vers. Av denne grunn bør man benytte et tosifret antall koraner – og helst gamle oversettelser - for å unngå å la seg lure av muslimløgner. Generelt er koraner oversatt til vestlige språk blitt hvitvasket i betydelig grad for å skjule islams ondskap. Allahs egentlige budskap – usensurert – får muslimene i moskeen hver fredag, når de vantro ikke hører på.

Salafistene er som navnet antyder, blant de som gir en ærligst og mest opprinnelig fremstilling av islams onde ambisjoner for menneskeheten, slik Muhammed forfattet koranversene. Salafister er ikke sjenerte over å tilhøre Allahs herrefolk, utvalgt til å invadere, plyndre, voldta, lemleste, torturere, undertrykke, slavebinde og drepe ikkemuslimer.

I et fullstendig fåfengt forsøk på å demme opp for de gode muslimene sin muslimske oppførsel, har tyskerne beslaglagt titusener av Allahs hatmanual, som salafister skulle dele ut til glede for de som foretrekker å se Tyskland forvandlet til et islamsk helvete på jord.

En kan måpe over den naive tankegangen bak myndighetenes tiltak. Da Gutenberg fant opp trykkekunsten var det gjennombruddet for kunnskapsspredning til folket, som dengang kunne løsrive seg fra maktmenneskene. Sannheten ble allemannseie. Tyskerne burde vite bedre enn noen, at det de siste 600 år har vært umulig å hindre spredning av tanker og ideer i skriftlig form. At internett i ytterligere grad har umuliggjort reell sensur av ytringer, underbygger bare det meningsløse i tyskernes beslag.

Det tyskerne burde ha gjort var å erkjenne at islam er en ond intolerant erobrerideologi som er langt farligere enn nazismen. Islam burde derfor som et minimum vært underlagt samme begrensninger som nazismen i Tyskland.

Å beslaglegge noen paller med koraner er en patetisk handling, når den ikke følges av ytterligere tiltak. Det er reinspikka symbolpolitikk, når tyskerne beslagla gratiskoranene til de gode muslimene.

En kan også spørre seg, dersom tyske politisk korrekte myndigheter skulle mene at salafistkoranen er en forkvakling av islams «sanne fredelige» budskap; Hvorfor skulle det da være problematisk å brenne de «forvrengte» koranoversettelsene? Motviljen mot å brenne koranene beviser myndighetenes erkjennelse av at Allahs koran er ond, og at den beslaglagte salafistutgaven nettopp samsvarer med hva pedofeten Muhammed påstår at er Allahs befalinger til muslimer over hele verden.      

Tyskerne burde vite at gode muslimer slett ikke er så nøye med å skjende koranen, når det er for en god sak. Salafistene i IS for eksempel – som beviselig er de beste nålevende muslimer - plantet bomber i koraner. Da bør det være en smal sak å følge salafistenes egen adferd, og lage alle tiders nyttårsbål. At muslimer og sivilisete mennesker har motsatte oppfatninger av hva som er «en god sak» er jo uansett vel kjent for alle med islamkunnskap.  

Tyskerne står nå overfor et veivalg der de i det minste kan markere at de fortsatt ønsker å bestå som en sivilisert nasjon og et sekulært demokrati. Alternativet til korandestruksjon synes å være å frakte koranene til en ørken, og grave dem ned. At dette vil koste en del penger, og at muslimene umiddelbart vil grave dem opp igjen, burde få tyskerne til å innse at de denne gangen kan bestemme seg for en virkelig positiv symbolpolitikk som det svinger av: Brenn faenskapet!