Kamp mot shariatilpasning i London.

Essensen i Muhammeds onde ideologi formidles til Londons borgere

Kamp mot shariatilpasning i London.

Sivilisasjonen er under angrep fra islam. Muslimsk borgermester herjer med vestlige frihetsverdier. Siviliserte mennesker står opp mot islamsk diktatur i Vesten. Afdi kjører folkeopplysning om islams ondskap for å vekke britene.

Sharia forbyr muslimer å se naken hud. Voldtekt av vantro kvinner er derimot helt greit. Muslim logic.

Shariatilpasset svensk avis

 

London har valgt en muslimsk borgermester. Han ventet ikke lenge med å starte innføring av islamsk sharialov i det hittil sekulære og demokratiske Storbritannia.

Retten til å se lettkledde mennesker avbildet i offentligheten er ikke blant de menneskerettigheter man normalt engasjerer seg sterkest for å opprettholde. Likevel er en hver rettighet, uansett hvor ubetydelig den fremstår i øyeblikket, del av et større bilde, der alt henger sammen med alt, som vår hjemlige landsmorder Gro en gang sa.

Dessverre er det slik at gode muslimers angrep på vestlig levesett og vestlige verdier omfatter de aller fleste aspekter av våre liv. Islams klamme hånd har som målsetting å bederve og destruere absolutt alt som lukter av frihet, demokrati, menneskeverd, likhet og rettferdighet.

Livet i et islamsk styrt land er et liv under diktatorisk detaljstyring av ditt eget liv og levnet. Dette gjelder uansett om du er muslim eller normal. Det gjelder uansett om du har stemt sosialistisk eller riktig. Vi må alle lide under det islamske åket, idet konsekvensene av årtiers uansvarlige politiske beslutninger tar kvelertak på vår fred og vår frihet, i våre egne land.

Islam feier inn over Vesten. Invasjonen i 2015 er forventet å fortsette i år. Det er vel ingen som har uttrykt noen kvalifisert anførsel om at invasjonen noensinne vil opphøre, før okkupasjonen er fullført.

Islamsk herredømme i et område er et fenomen som vi vet mye om. Innbyggerne mister de fleste personlige friheter som du ikke en gang tenker over at du har, nå mens Vesten ennå er sekulært og demokratisk.

Nå ruller islamspøkelset inn over Vesten. London har valgt seg en muslim som borgermester. I seg selv er dette et naturlig utfall av den islamske okkupasjonen av storbyen, men ikke desto mindre et alarmerende signal om hvordan UK er på vei til å bli et tilbakestående islamsk møkkaland.

Den gode muslim Sadiq Khan gjør selvfølgelig sitt ytterste for å ødelegge den sivilisasjonen som har invitert ham inn. Dette er jo et viktig kriterie for å anses som god muslim. Som ledd i islamiseringen av byen, har Sadiq Khan nå forbudt reklamebannere der lettkledde mennesker reklamerer for ymse produkter. Kropp er synd og skam i islam. Kvinnfolka skal pakkes inn i laken og telt har profeten befalt. Muslimen som skal drite, får iht sharialoven e9.1 (7) ikke lov til å løfte på habitten før idet han dropper kabelen. Den islamske syken har mange symptomer. Redselen for synet av naken hud er bare ett av disse symptomene.   

En som står i mot den islamske invasjonen av Vesten er Pamela Geller. Som en del av muslimsk krigføring mot Vesten har muslimene lyktes i å få busselskapet i London  til å nekte å ta inn Gellers politiske annonser, til tross for at de tillater andre politiske annonsekampanjer. Sharia i praksis også der. Heldigvis har taxiselskapet anstendighet og baller nok til å støtte ytringsfrihet og folkeopplysning.

Som det fremgår av et av bannerne, siteres den onde terrorprofetens uttalelse gjengitt i Bukhari 52:220; «I have been made victorious with terror».

Dette er rene ord for penga. Barbaren Muhammed er ikke sjenert over å være verdens største terrorprofet. Han er stolt av sin gjennomførte islamske ondskap. Den gir jo politiske resultater for hans kampanje om å hærta verden.  

General Malik skrev boken «The Quranic concept of war». Denne boken lovprises i den islamske verden og er sammen med koranen dreiebok for islamsk terror/krigføring i moderne tid. I boken presiseres terrorismens viktighet for å oppnå politisk/religiøse mål (dvs islamisering av fiendens land). Malik påpeker som sant er, at islam rettferdiggjør og oppfordrer til bruk av terror som middel for å erobre verden for Allahs sak. Terroren er for Malik og alle andre gode muslimer et mål i seg selv, fordi den paralyserer fiendens evne til å forsvare seg mot islams ondskap. Mantraet er kort og godt at med tilstrekkelige doser ekte islamsk ondskap, så vinner du mot enhver vantro fiende. Dessverre er det ingen kapitler verken i koranen eller Maliks manual, som beskriver noen form for moderat kumbayaprat der vi utreder forskjellene mellom islam og sivilisasjon, og kommer til enighet ad fredelig vei. Islams eneste vei er terror og undertrykking.    

I så måte kan det være på sin plass å sitere den representanten for forrige århundre, som gjorde mest for å etterligne muslimenes onde profet hva menneskefiendtlig aktivitet angår: «Terroren er det mest effektive politiske middelet. Det er min plikt å bruke ethvert middel til å oppdra det tyske folk til å bli hardt og gjøre det forberedt på krig». Fra boken «Hitler har sagt det», Hermann Rauschning (Lanser forlag 1983) side 82.

I dag ser vi altså at representanter for den onde terrorideologien islam inntar politiske stillinger i den byen som kanskje best symboliserte sivilisasjonens kamp mot nazistisk terror. Og det har skjedd uten en eneste muslimsk V-1 bombe. Islamsk demografisk krigføring er i ferd med å klare det som nazistene ikke klarte med kuler og krutt.  

Som ledd i islamiseringen av Vesten er shariatilpasning av lovverk essensielt. Alle muslimer i Vesten har plikt til å medvirke hertil. Shariatilpasning i Vesten har vi flere eksempler på. Et lite knippe refereres her;

Italiensk statue tildekkes for å skåne muslimer for snopp.

Barneekteskap aksepteres for muslimer.

Flagg fjernes for å ikke fornærme muslimer.

Muslimer har tidligere forsøkt å endre Sveits flagg.

Svensk helsevesen utfører jomfrukontroll av muslimjenter

Muslimske studenter skånes fra å høre nasjonalsangen

Norsk flagg anses ikke lenger representativt for nordmenn

Dassene i London vendes ikke mot Mekka iht sharialoven e9.1

Shariatilpasset mat er det uendelig mange eksempler på, feks denne.

Offentlig ansatte tillates å nekte å hilse på kvinner

Fri parkering for muslimer for å spare p-vakter for muslimsk voldsutøvelse.

Fjerning av kors fra kirkene

Førerhund nektes i muslimtaxi

Lokale tradisjoner vrakes for å tilfredsstille muslimer

Muslimske voldtektsofre har høyere menneskelig verdi enn vantro voldtektsofre

Videospill trekkes for å ikke fornærme muslimer

Aftonbladet utgis på arabisk (!)

Historieundervisning forfalskes og unnlates for å ikke støte muslimer

Kjønnssegregert svømming

Shariadomstoler nekter kvinner rettigheter iht landets sekulære lover

Muslimer tillates å praktisere shariabasert mishandling

Ytringsfrihet knebles når det er fare for at muslimer ikke vil like det de hører.

Hennes&Mauritz tilpasset seg sharia allerede før Khan inntok ordførersetet i London.

Som man ser er flere tiltak for shariatilpasning resultat av fedrelandsfiendtlighet blant den opprinnelige befolkningen. Krapylene tror de får bonuspoeng hos muslimene den dagen islam overtar. Det er fåfengt. Ynkrygger som selger sjela si foraktes av både muslimer og sine egne landsmenn.

Det vi må være klar over er at islams ødeleggende virkning på frihet og demokrati i Vesten i nåtid, bare er som krusninger å regne, mot den flodbølgen av lovendringer og barbariske skikker som blir innført når muslimene blir tallrike nok til å innføre islams ondskap på de større og viktigere samfunnsområdene. Shariatilpasning må aldri godtas. Islamister er som faen sjøl, gir vi dem lillefingeren tar de hele hånden. Med Allahs velsignelse.