Tyske politikere blir presset av folket

Vakre Dresden er PEGIDAs høyborg.

Tyske politikere blir presset av folket

PEGIDA holdt sin første demonstrasjon 20. oktober 2014. Tyske politikere er i ferd med å bli tvunget til å respektere folkeviljen alle rede.

Antallet demonstranter i Dresden

Antall motdemonstranter i Dresden

CDU er et av Tysklands dominerende partier. Dresden er hovedstaden i den tyske delstaten Sachsen.
Nå signaliserer Sachsen CDU at partiet vil ha en kritisk gjennomgang av innvandrings- og asylpolitikken.

I Tyskland er det etablert en protestbevegelse mot islamisering under navnet PEGIDA. (Patriotiske europeere mot islamisering av Vesten). Bevegelsens «episenter» er i den vakre byen Dresden øst i Tyskland. PEGIDAs første markering var så sent som 20. oktober 2014. Den skal i følge politiet i Sachsen ha samlet 350 mennesker. Deretter har det blitt holdt demonstrasjoner hver mandag med stadig voksende antall demonstranter. 22. desember møtte det hele i følge politiet opp hele 17 500 demonstranter. I følge arrangørene skal det ha vært over 20 000 fremmøtte. Det har også blitt arrangert flere motdemonstrasjoner i Dresden og andre byer. Bak motdemonstrasjonene er det en allianse av kristne, jøder og muslimer. (De kristne og jødene i Dresden synes å ønske å dele skjebne med sine trosfeller i muslimske land.) I følge politiet skal antallet motdemonstranter ha vært 9000 8. desember. Men antallet var halvert 22. desember. Åttende desember var det mao. Omtrent like mange PEGIDA-demonstranter som motdemonstranter. Men 22. desember var det nesten fire ganger så mange PEGIDA-demonstranter som mot-demonstranter! (Kan det hende at en del demonstranter har skiftet side etter å ha lest PEGIDAs manifest?)

CSU tvinges til å lytte

Det skal settes ned en ekspertkommisjon som skal foreta en kritisk gjennomgang av denne politikken. Dette i følge en kunngjøring fra generalsekretær Michael Kretschmer. (Les oppslag i Der Spiegel her.) CDU vil beholde asylretten, men behandligstiden for asylsøknader må reduseres, og mennesker uten lovlig opphold må forlate Tyskland. Det fastslås også at utsendelsestoppen som er innført i delstaene Thüringen og Schleswig-Holstein, er ulovlig. Kommisjonen skal klargjøre hva som forventes av innsats for integrasjon i samfunnet. Det å beherske tysk språk er en grunnleggende forutsetning for vellykket integrasjon. I oppslaget heter det videre at regjeringen i Sachsen har vært under press i flere uker. Fra 2015 skal Tunisia klassifiseres som et sikkert hjemland. Asylsøknader fra Tunisia vil ved dette bli betraktet som ubegrunnede. Det skal også opprettes egne politienheter som skal ha ansvaret for asylsøkere som begår straffbare handlinger.