Europa og islamisering

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tir 01.02.2022 kl. 20.20
Handuvet har laget film om detduvet
Som alle vet er muslimer hemningsløst overrepresentert som utøvere av islams nasjonalsport, i forhold til ikkemuslimske utøvere av samme aktivitet. Dette har naturligvis sin forklaring i islams teologi; koranen som hjemler seksualpredatoratferd, og som peker på den pedofile seksualpredatoren Muhammed, som det beste forbilde for muslimer. En god muslim oppfører seg som Muhammed, ifølge Allah og Muhammed.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: fre 21.01.2022 kl. 13.07
Omgitt av fiender
SIAN er en av organisasjonene som medvirker i en dokumentarserie om politiske grupperinger i Norden. Ifølge produsenten «er det viktig at (…) serien speiler virkeligheten slik den er, og slik vi mener at den er».
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tir 19.01.2021 kl. 19.08
Frankrike et nytt skritt nærmere åpen krig
Det har vært knyttet uberettiget optimisme til Macron sitt bebudede oppgjør med Frankrikes selvpåførte islamproblem.

Sider