Handuvet har laget film om detduvet

Se den her

Handuvet har laget film om detduvet

Som alle vet er muslimer hemningsløst overrepresentert som utøvere av islams nasjonalsport, i forhold til ikkemuslimske utøvere av samme aktivitet.

Dette har naturligvis sin forklaring i islams teologi; koranen som hjemler seksualpredatoratferd, og som peker på den pedofile seksualpredatoren Muhammed, som det beste forbilde for muslimer.

En god muslim oppfører seg som Muhammed, ifølge Allah og Muhammed.

Derfor er muslimske seksualpredatorer gode muslimer.

Derfor er islam seksualpredatorene sin favorittreligion.

Tommy Robinson sin nyeste film er eksklusivt tilgjengelig på GETTR og kan sees med en vanlig nettleser HER.

Helten Tommy Robinson har blitt demonisert, utsatt for løgnkampanjer, trakassering, utpressing, justismord med mer, av myndigheter som i teorien skal være borgernes beskytter og tjener.

Bakgrunnen for de nedrige overgrepene fra britisk statsmakt er hans innbitte innsats gjennom flere år, for å beskytte sårbare uskyldige ikkemuslimske piker fra å bli utsatt for voldtekter i industriell skala. Flere er også drept, og noen er forvandlet til kebab av muslimske barbarer.  

Det er etter en rekke domfellelser av muslimske seksualpredatorer de siste årene bevist at politi, sosialmyndigheter, lokalpolitikere og rikspolitikere har kjent til de muslimske industrialiserte sexovergrepene, uten å gripe inn.

Myndighetspersoner og folkevalgte har sett en annen vei, for å slippe anklager om rasisme fra de muslimske barbarene.

Dette har pågått i 40 år, og det pågår den dag i dag.

Det er fremkommet at muslimer hovedsakelig fra Pakistan og Bangladesh (Øst Pakistan), er 170 ganger mer tilbøyelige til å være seksualpredatorer i disse groomingsakene, enn etniske briter.

Dette er naturligvis islam sin skyld. Islam dehumaniserer ikkemuslimer. Islam definerer ikkemuslimske kvinner og barn som lovlig bytte. Koranen går så langt som å befale muslimske menn å pakke inn sine kvinner og døtre i shariauniform, for å hindre at andre muslimer feilaktig oppfatter dem som voldtagbare ikkemuslimer. Muslimsk shariauniform signaliserer at denne kvinnen kun kan voldtas av hennes mannlige eier.

Ikkemuslimer – særlig de som ikke har kunnskap om islams vederstyggeligheter – er derfor ekstremt utsatt for å bli offer for muslimers islamske atferd, overalt der det ferdes muslimer.

Det er viktig å være klar over at den måten de muslimske seksualpredatorene går frem på overfor britiske piker, også skjer i andre europeiske land, herunder Norge.

Seksualpredatoratferd er like islamsk som slaveri og folkemord.

Seksualpredatoratferd er enda mer islamsk enn fem daglige teppesnusinger; Seksualpredatoratferd er hjemlet i koranen. Det er ikke teppesnusing.

Dette forklarer muslimske seksualpredatorer sin islamske atferd, men det rettferdiggjør ikke slike overgrep, med mindre de utføres i et islamsk drittland der sharia og islams onde etiske rammeverk setter rettsordenen.

I vårt land skal det være nulltoleranse for pedofili og voldtekt. Muhammeds eksempel styrer muslimers livsførsel, men Muhammeds notoriske seksualovergrep er ikke en gyldig grunn til å oppføre seg islamsk i vårt land.

At muslimer oppfører seg islamsk er like naturlig som at reven tar høner, og at måker driter deg i hodet. Det skjer, og det vil fortsette å skje inntil vi iverksetter adekvate tiltak.

Når skal vi straffe (innenfor rettsstatens rammer) de politikerne som har importert mange titalls millioner gjester til Europa, fra en fjern barbarisk stammekultur med teologiske hjemler til å begå seksualovergrep på våre sårbare uskyldige døtre?