Befolkningsutskiftingen engasjerer

Befolkningsutskiftingen engasjerer

Inntrengerne har ikke gode hensikter

Det pågår i dag en islamsk invasjon av Europa, fordi koranen sier at islam skal herske med vold i hele verden. Algeries statsleder sa til FN i 1974 at «Én dag begir millioner av muslimer seg nordover og de kommer ikke som venner. De vil trenge seg inn for å erobre».

Muslimene har gjort som han lovte oss. De har trengt seg inn på kontinentet slik de også gjorde i tusen år fra 711. Det er i dag 50 millioner representanter for en menneskefiendtlig dødskult i Europa. Islam befaler dem å invadere, okkupere og slakte «vantro». Denne befalingen har hittil tatt livet av 270 millioner ikkemuslimer og omgjort over 50 land til dysfunksjonelle islamhøl.

Disse beviselige teologiske og empiriske fakta kaller globalistene og deres kollaboratører for en konspirasjonsteori. Om befolkningsutskiftingen er en konspirasjon kan man diskutere. At den er en teori er vanskelig å argumentere saklig for, sett hen til det faktum at fenomenet er dokumenterbart og at globalistmafiaen selv offentlig omtaler fenomenet.

Ordet «konspirasjonsteoretiker» ble oppfunnet av FBI etter at de ble beskyldt for drapet på Kennedy. Sett hen til at nylig avdekkede bevis dokumenterer at det faktisk var den dype stat / FBI som drepte presidenten, er det ikke mer å si om slike som prøver å skape distraksjoner og kneble sannhetssøkere med denne type ufordelaktige personkarakteristikker.

Den som angriper person fremfor å argumentere om sak, har alltid en dårlig sak, og ikke sjelden ønsker han å skjule noe kokkelimonke.   

På samme måte som kommunistenes revolusjon ikke kunne gjennomføres uten folkemord på kulakker og meningsmotstandere, må den pågående befolkningsutskiftingen knuse ganske mange egg for å bli «vellykket».   

Islamimport er en forbrytelse mot menneskeheten. Begrepet folkemord omfatter samme type handlinger som forbrytelser mot menneskeheten, men forutsetter også et forsett om å helt eller delvis ødelegge folkegrupper. Den pågående befolkningsutskiftingen i Europa oppfyller definisjonen på begrepet «folkemord» som FN gir i sin folkemordskonvensjon.

Folkemordet er vedtatt av våre folkevalgte og teknokrater i EU og FN. Islam har ikke behov for velvillige vantro kollaboratører for å utslette ikkemuslimske sivilisasjoner, men våre korrupte eliters atferd hjelper til med å fremskynde prosessen.

De islamske inntrengerne som erstatter oss er meget bevisste på hva de er en del av. Globalistene som bytter oss ut, er dedikerte hardtarbeidende landssvikere med utopiske og komplett destruktive idéer for fremtidens Vesten.

De litt forskjellige varianter av dystopisk helvete som globalistfraksjonene vil påtvinge frie mennesker kan ikke oppnås i Vesten uten at store deler av befolkningen byttes ut.  

Muhammed og de han definerer som gode muslimer fokuserer nå på å okkupere verden ved barnefødsler og migrasjonsjihad, fordi den ene form for jihad er like god som den andre.

Det faktum at pengemafiaen, islam og nymarxistene har litt forskjellig metodebruk og forskjellige målsetninger, påvirker ikke befolkningsutskiftingsprosessen negativt. Den ene tror at den bruker de andre gruppene som nyttige idioter.

For den som taper (byttes ut) er det kun av akademisk interesse hvem som vant. Men i en slik prosess vil islam utvilsomt vinne, fordi islam er hemningsløst voldelig. Islam har potensiale til å ødelegge folks hjerne og gjøre dem til Muhammedkloner; Morderzombier. Mot en milliard morderzombier vil FN, EU og de andre globalistiske mafiasammenslutningene være hjelpeløse.

Det er ikke muslimer eller islamske ledere som ødelegger Vesten. Det er våre egne folkevalgte politikere som begår forræderi. Islam har skylden for at muslimer oppfører seg islamsk. Politikerne har skylden for at de oppfører seg islamsk i vårt land.

For å løse et politisk problem må man erkjenne at man har et problem, samt skaffe kunnskap om mest hensiktsmessig problemløsningsmetodikk.

Carl I Hagen har i en mannsalder advart mot effektene av den førte politikk om islamproblemet. Det er en mager trøst å se at han hadde rett. Trolig ville han i dag foretrukket å kunne konstatere at han tok feil, at alt er såre vel.

Storting og regjering har i over 50 år ført en konsensuspolitikk basert på andre ting enn fakta. Denne politikken setter Norge Sist. Politikken påfører sårbare uskyldige nordmenn lidelse og død hver eneste dag, i et hurtig voksende omfang.

Man kan telle på én hånd de stortingspolitikere som ikke er landssvikere. Heldigvis finnes det enkelte partier utenfor Stortinget som setter Norge Først, og som tilbyr en forsvarlig politikk på områder som involverer befolkningsutskiftingen og islamproblemet.  

Norgesdemokratene har omtalt en forestående boklansering her. Begivenheten som finner sted 23. januar har fått oppmerksomhet fordi globalistmafiaen ikke ønsker at du skal skaffe deg faktabasert kunnskap om den pågående prosessen som har til hensikt å føre din slektslinje ut av genpoolen.

Angjeldende bok omhandler befolkningsutskiftingen som fenomen, men berører naturligvis også islamproblemet som én av faktorene i den pågående befolkningsutskiftingen.

Dette fenomenet avskaffer menneskerettigheter, vestlig demokrati og store deler av vestlig befolkning. De som overlever, vil befinne seg i et helvete på jord, med mindre vi nå fatter de nødvendige politiske beslutninger og foretar ubehagelige men påkrevde massedeporteringer av uintegrerbare.