Terrorisme, jihad og sharia

Tekst: Christen Krogvig | Publisert: tir 11.09.2018 kl. 18.49
«Gass de kristne barna, så kommer vi og hjelper dere.»
Utøya i Syria
Tekst: | Publisert: fre 11.02.2022 kl. 20.30
PST bekrefter at de koranen kaller muslimer er en trussel mot Norge
PST fastholder i trusselvurderingen 2022 det faktum at de koranen kaller muslimer har vilje og evne til å begå islamske handlinger som terror, for å fremme islams uttalte politiske ambisjoner. De som koranen kaller muslimer har antistatlige holdninger.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: lør 16.10.2021 kl. 16.29
Vi må ta et oppgjør med tankegodset bak muslimterroren
Whoever shoots an arrow in the cause of Allah and it hits the target, it will raise him one level in Paradise.

Sider