Terrorisme, jihad og sharia

Tekst: Christen Krogvig | Publisert: tir 11.09.2018 kl. 18.49
«Gass de kristne barna, så kommer vi og hjelper dere.»
Utøya i Syria
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: lør 16.10.2021 kl. 16.29
Vi må ta et oppgjør med tankegodset bak muslimterroren
Whoever shoots an arrow in the cause of Allah and it hits the target, it will raise him one level in Paradise.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: lør 07.11.2020 kl. 12.18
Farlig vranglære om terrorens religion
En nødvendig oppklaring av vranglære i media. Verbaljihad er farligere enn væpnet jihad. La deg aldri lure. Om skribenten er stupid eller forsettlig løgner er irrelevant.

Sider