Terrorisme, jihad og sharia

Tekst: Christen Krogvig | Publisert: ons 22.07.2015 kl. 19.19
Depresjon eller radikalisering?
Skyldes Abdulazeez terror depresjon eller radikalisering?
Tekst: Christen Krogvig | Publisert: tir 24.02.2015 kl. 21.28
Nok en seier for ekstremistene
I oppslagsverk defineres «islam» som er religion basert på profeten Muhammeds lære. Men det finnes likevel ingen felles oppfatning blant de som kaller seg muslimer, om hva ide-systemet «islam» går ut på.  
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 04.02.2015 kl. 21.23
Årsakene til den muslimske elendigheten
Europa rystes av terror. PST konstaterer at Norge sannsynligvis vil rammes av terror i år. Felles for terroristene vi snakker om er at de har en religion, og at det er denne som har motivert ugjerningene. Religionen heter islam. Toppolitikere i hele verden så vel som muslimer selv påpeker det faktum at de fleste ofre for muslimske terrorhandlinger selv er muslimer. Det jeg savner fra meningsbæreren er en fullføring av et resonnement omkring dette faktumet.

Sider