Norske medier advarer etter marokkodrapene

«De Uintegrerbare er potensielle morderzombier»

Norske medier advarer etter marokkodrapene

Etter at De Uintegrerbare nylig drepte to skandinaviske jenter har det vært sedvanlig respons fra myndighetene. Erna hevder drapene er meningsløse. Nei det er de slett ikke. De er rasjonelle, etter islamsk mindset. Slike drap er en religiøs plikt. For en god korantro muslim er det ingen edlere gjerning enn å drepe en vantro, kanskje bortsett fra selv å bli drept i jihad mot de vantro.

Turistnæringen i Marokko er misfornøyde med at gode muslimer viser frem ekte muhammedansk islam til turistene. Det er ikke bra for businessen at vantro slaktes mens de er på tur i islamland.  De fremmøtte demonstrantene hadde i det minste anstendighet til å ikke hevde at muslimvolden ikke har noe med islam å gjøre.

Like mye anstendighet hadde ikke muslimløgneren fra den lokale moskeen i Marokko; «Den forferdelige handlingen har ingenting med islam å gjøre. Drapene fordømmes». Muslimløgneren unnlot å nevne terrorbefalingene i koranen 3:151, 8:12 og 8:60.  For det er lite som er så islamsk, som nettopp terror. Muslimterror går ut på – ved bruk av ekstremvold – å sette skrekk i de vantros hjerter, slik at de underkaster seg islams overherredømme. Muhammed selv sa at han var blitt gjort seierrik ved bruk av terror.  Skal vi anta at moskeens talsmann fornekter Allah og Muhammed, eller er det mer sannsynlig at han lyver til de skitne vantro reporterne?

Terrorens midler varierer med tid og sted. Terror er en integrert del av islams mer konvensjonelle krigføring mot resten av menneskeheten. General Malik skrev i boken «The Quranic concept of war» at jihad er «just war», en rettferdig krig - fordi den skal fremme islams verdensherredømme. «Rettferdighet» betyr som kjent ikke det samme på sivilisert og muslimsk språk. Terror er bare ett av verktøyene i islams hellige verktøykasse.  Terroren myker oss opp, slik at den øvrige islamiseringen skal gå lettere. General Malik skriver (s59):

«Terror struck into the hearts of the enemies is not only a means, it is the end in itself. Once a condition of terror into the opponent's heart is obtained, hardly anything is left to be achieved. It is the point where the means and the end meet and merge. Terror is not a means of imposing decision upon the enemy; it is the decision we, wish to impose upon him».

Enkelte er frekke nok til å hevde at de islamske morderne er Allahs fiender. Formålet med denne åpenbare løgnen er selvfølgelig å hvitvaske islams lære fra medvirkeransvar for hva gode muslimer finner på av uhyrligheter. Løgnernes problem er selvfølgelig at den islamske trilogien på en god måte dokumenterer at de islamske morderne i Marokko handlet helt og fullt i samsvar med Allahs befalinger og Muhammeds eksempel.

VG, NRK og resten av gammelmedia kjører historier om hvor snill en av muslimterroristene var før han ble moskégjenger. Med andre ord gis moskéen skylden for muslimens egne frie valg. Muslimen degraderes slik til et viljeløst naut, kanskje uten at journalisten forstår hva han selv formidler. Dette har nok den hensikt å unnskylde og menneskeliggjøre de islamske umenneskene som begikk de islamske ugjerningene. Men det media i realiteten sier er følgende:

Du må aldri vende ryggen til en muslim, uansett hvor hyggelig han fremstår. Det kan hende han har vært innom en moské og lært om islam. Han kan derfor når som helst bestemme seg for å bli en god hengiven muslim, og da vil han oppføre seg islamsk, hvilket blant annet innebærer å renne kniven i ryggen på deg, alternativt skjære hodet av deg, slik Allah faktisk befaler ham å gjøre.

Muslimske morderes gode muslimske adferd blir av gammelmedia bortforklart med at de var uutdannede og hjernevaskede (hjernevasket betyr i denne sammenheng opplært i ekte islam). Dette er ikke betryggende å høre, tatt i betraktning alle de millioner av analfabete og/eller yrkesmessige analfabete uutdannede muslimer som har invadert Europa de siste årene, fra i hovedsak islamske stater med en urovekkende lav gjennomsnittlig IQ.  Enda verre blir det når vi vet at 2. og 3. generasjon blir mer usiviliserte / mer religiøse enn foreldrene.  Og når vi dessuten vet at muslimer blir mer voldelige jo mer religiøse de blir. Det er med andre ord en gedigen dødelig bombe våre folkefiendtlige politikere importerer og odler i vår midte.

Som vanlig maser gammelmedia om hvor fattige folk er i det tilbakestående islamske drittlandet. Implisitt; Fenomenet fattigdom er i seg selv relevant som forklaringsmodell for terrortilbøyeligheten og bestialiteten til de gode muslimene. Det er tøv. Fattige muslimer er de eneste fattige i hele verden som unnskyldes med sin økonomiske status når de gjør noe umenneskelig.  Exmuslimen Walid Shoebat gjengir i boken «Why we want to kill you», et passende sitat fra en inder; «We do not blow our self up as a result of poverty, but they sure come from Pakistan and blow us up».

Praktisk talt alle som har invadert Europa fra islamske land mangler vilje og/eller evne til å skaffe seg en økonomi på det nivå som er normalt i vertslandet.  Vi ser det feks på dropout raten hos muslimske gutter i de islamske enklavene i Oslo. Når gammelmedia og sosionomskaller i offentlige stillinger manisk bortforklarer muslimers islamske adferd med fattigdomsanførsler, gir man De Uintegrerbare offerkort og frikort til å fortsette å oppføre seg islamsk. Vi som utsettes for alt faenskapet, forventes å tåle det, fordi det er synd på gjerningsmannen. Mantraet går på repeat, enten det er muslimske seksualpredatorer, morderzombier, steinkastere, bilbrennere eller doplangere som er tema.  Dette er neppe en tilnærming som er egnet til å løse vårt massive islamproblem.

Gammelmedia har som nevnt ovenfor, gjort en grei jobb med å fortelle befolkningen at alle muslimer er potensielle morderzombier. Kanskje uten at mediene skjønner det selv. For alle muslimer er jo i faresonen for å å frekventere en moské, der de lærer om islam. (Muslim = en som underkaster seg Allah).

Sudden jihad syndrome er et begrep som beskriver en ikke uvanlig tilstand blant muslimer. Alle muslimer har en sykdom i sitt hjerte. Når den bryter ut, blir vedkommende en god muslim. Da slutter han å røyke, drikke, gå på horehus og tørke seg med dasspapir. Da er det Muhammeds islam som gjelder. Det er dårlige nyheter for alle ikkemuslimer som krysser hans vei.

Tatt i betraktning hvordan mediene unnlater å komme inn på teologien som planter og gjødsler det meste av hatet og volden her i verden – islam – kan det nok tenkes at media tror de hjelper De Uintegrerbare sin sak ved å stakkarsliggjøre og frata De Uintegrerbare ansvaret for egne (u)gjerninger.  Vi som kan tenke selv, leser gammelmedienes utgytelser som en klar kapitulering for den dystre virkelighet ;

En hvilken som helst hyggeligmuslim kan brått rammes av sudden jihad syndrome. Vi har jo sett slike historier i media i årevis, som forsøksvise brannslukningstiltak hver gang det smeller fi sabilillah. I realiteten er medias hjelpesløse tilsløringstiltak med på å kaste bensin på bålet. Det må være vondt å ha som jobb å dyrke løgn og tildekke sannheten. Under slike forhold er det ikke rart at media stundom glipper, slik vi her ser eksempel på. Jeg tviler på at mediene denne gangen hadde til hensikt å advare ikkemuslimer mot å omgås De Uintegrerbare.

Så lenge Erna Solberg tillater at onde kulturmarxister har kuppet media, akademia, læresteder og øvrig offentlig sektor i en slik grad at våre unge tutes ørene fulle med potensielt dødelige løgner, vil de unge være like uvitende og forsvarsløse mot islams iboende ondskap, som de to ofrene i Marokko. Vi må foreta en grundig rengjøring i de nevnte yrkesgrupper, dersom vi skal klare å begrense antallet nordmenn som må dø for å oppfylle den onde visjonen om et dekonstruert Europa uten nasjonal stolthet og identitet, der de gjenlevende av oss må leve en dhimmitilværelse.  

Forby sharia og deporter alle som vil leve etter sharia. Herunder Erna Solberg.