Ideologi og religion

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 26.08.2020 kl. 21.09
Islamkritikk er synonymt med provokasjon ifølge islam
Hvor går grensen mellom islamkritikk og provokasjon? Eksisterer en slik grense?
Tekst: | Publisert: tir 25.08.2020 kl. 20.55
The Quran is a complete failure apparently written by an imbecile author
Stop Islamisation of Norway are proud to distribute the comprehensive study of the Quran that was previously available at 1000mistakes.com. 
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 31.10.2018 kl. 12.42
Blasfemisak aktualiserer behov for massedeportasjon av gode muslimer
Den kristne Asia Bibi har sittet fengslet i Pakistan siden 2009.  Hennes synd var å drikke av samme kopp som muslimer, hvoretter noen hevder at hun var så frekk å peke på den åpenbare forskjell i menneskelige kvaliteter hos Muhammed og Jesus. Begge forseelser er utillatelige for det Allah og Muhammed betrakter som et skittent vantro undermenneske.   

Sider