Ideologi og religion

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 27.03.2024 kl. 09.06
Jesus var ikke muslim
I islams krig mot menneskeheten er det et viktig prinsipp at de skitne undermenneskene som ikke tror på islam skal inviteres til å bli muslimer.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 04.04.2021 kl. 12.50
Det Onde har flere skikkelser
Likegyldig av eget livssyn vil alle ha en oppfatning av «Satan» som eksponent for uønskede destruktive egenskaper og målsetninger. Satan er en fyr som vil ødelegge menneskers liv. Han baserer sin virksomhet på løgn og bedrag. I så måte er det en interessant observasjon at ett av Allahs 99 navn er «den største bedrager».
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 26.08.2020 kl. 21.09
Islamkritikk er synonymt med provokasjon ifølge islam
Hvor går grensen mellom islamkritikk og provokasjon? Eksisterer en slik grense?

Sider