Ideologi og religion

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: fre 06.07.2018 kl. 09.43
Islam er umoralsk og uetisk
SIAN har lenge hevdet at islam mangler etikk og moral, målt etter et sivilisert vestlig verdikompass. Nå trer en god muslim frem og bekrefter dette.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: man 29.01.2018 kl. 13.16
Integrering av muslimer er umulig
Islam innebærer å underkaste seg Allahs vilje. Når vi vet hva Allah vil, ser vi at islam ikke er kompatibelt med vestlig tankegang og levesett. I en sekulær stat skal ikke religion påvirke hvordan man lever livet i det offentlige rom. Med andre ord krever Norge at muslimen underkaster seg den sekulære statens regler på bekostning av islamsk sharia. Integrering er rett og slett ikke et akseptabelt langsiktig alternativ, for gode muslimer.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: man 01.01.2018 kl. 21.39
Rettferdighetspartiet er et shariaparti
Rettferdighetspartiet kom til Tøyen for å promotere sharia. Ord for dagen var: «Vi presenterer den optimale økonomiske modellen for et hvert samfunn (...) Ønsker du å posisjonere deg økonomisk for fremtiden bør du ikke gå glipp av dette».  Ikke overraskende viste det seg raskt under møtet at den bebudede «optimale modellen for et hvert samfunn» heter «islam».

Sider