Ideologi og religion

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 25.01.2015 kl. 15.13
Kvinner i islam, slør og pryl
Muslimer påstår gjerne at Muhammed hevet kvinnens posisjon ved innføringen av islam.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 14.01.2015 kl. 13.23
Islam legitimerer barnemord
Sharialoven er obligatorisk og retningsgivende for alle muslimer. Sharialoven omfatter alle aspekter ved muslimers liv fra vugge til grav.
Tekst: Christen Krogvig | Publisert: søn 11.01.2015 kl. 16.00
Har mordene i Frankrike noe med islam å gjøre?
Christen Krogvig forsøker å resonere seg frem til hva profeten Muhammed ville ha ment om drapene i Frankrike.

Sider