Ideologi og religion

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 14.01.2015 kl. 13.23
Islam legitimerer barnemord
Sharialoven er obligatorisk og retningsgivende for alle muslimer. Sharialoven omfatter alle aspekter ved muslimers liv fra vugge til grav.
Tekst: Christen Krogvig | Publisert: søn 11.01.2015 kl. 16.00
Har mordene i Frankrike noe med islam å gjøre?
Christen Krogvig forsøker å resonere seg frem til hva profeten Muhammed ville ha ment om drapene i Frankrike.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 07.01.2015 kl. 17.47
Fredens religion – ISIL og hyklerne
Det hevdes at IS ideologi ikke har noe med islam å gjøre. Men Lars Thorsen er av en annen oppfatning: De første kalifer stabiliserte det islamske riket som politisk enhet. Da det ottomanske imperiet kollapset etter første verdenskrig tok europeiske stater kontroll over store deler av Midtøsten. Da Atatürk gjorde Tyrkia til en sekulær stat sto muslimene tilbake som et folk uten en stat. Det er denne staten ISIL nå puster liv i.

Sider