Ramadan og Muhammeds lysende eksempel

Liten grunn til å lure på hvor de får motivasjon fra

Den muslimske måned for drap og fråtseri endelig over

Ramadan og Muhammeds lysende eksempel

Ramadan går mot slutten, og en hel verden puster lettet ut. Muslimene fordi de endelig får orden på døgnrytme og fordøyelse etter en måneds nattlig bespisning, mens vi ikkemuslimer er strålende fornøyd over å ha overlevd ennå en muslimsk drapsorgie.

Minhajmuslimene byr på en matbit og en illusjon om at Muhammed var en hyggelig fyr.

Etter 29 dagers ramadan teller vi 1651 døde. Gratulerer til alle gode muslimer som bidro til denne markeringen av den hellige måned.

 

Minhaj ul-Quran avholdt 24.6.2016 et etegilde med innlagt tale til de gode muslimer. Her fikk de fremmøtte høre om hvordan Muhammed selv praktiserte ramadan. Tatt i betraktning at Minhaj sekten er etablert av den kjente løgneren Tahir Ul-Qadri, er det sikkert ikke dumt med en kort oppsummering av tøyseprofetens ramadanfestligheter, fra mer etterrettelig hold. SIANs folkeopplysningsavdeling byr herved på en liten gjennomgang av Muhammeds ramadanpraksis.

Det er ikke noe hellig ved ramadan. Den er primært ett av verktøyene Muhammed innførte for hjernevask og etablering av flokkfølelsen blant muslimer. Muslimene ber sammen, drar på campingtur til Mekka sammen, faster sammen, kort sagt bygger stammementaliteten opp fra bunnen for folk som opprinnelig ikke tilhører samme stamme.  Muhammed forsto at han måtte manipulere hjernene til muslimene, og det har han lyktes med, blant annet gjennom reglene knyttet til ramadan. 

Den månedslange fasteperioden ramadan var en hedensk skikk som Muhammed  implementerte i islam. Fasten er en av islams søyler. Det er anslått at 70% av muslimene i Europa faster under ramadan.  At unnlatelse av å faste under ramadan kan ha uheldige konsekvenser kan man konstatere [her].  Det muslimene kaller faste er imidlertid et etegilde der de gjerne sitter oppe om natta og eter dobbelt så mye som de pleier. Det er hykleri av godt islamsk merke, å kalle dette for «faste».

Den hyklerske muslimske fråtsingen natterstid og den umoralske muslimske ignoreringen av ikkemuslimske fattige og nødstedte er ikke de eneste særtrekkene ved den islamske hyklerifestivalen ramadan. Muslimenes hellige måned er nemlig også høytid for den utbredte  muslimske skikken med å myrde og lemleste ikkemuslimer. Gode muslimer over hele verden markere ramadan ved å vise islams sanne og ondskapsfulle ansikt overfor ikkemuslimene. Ramadan er måneden da muslimer formanes til å fornye og fordype sin hengivenhet til Allah. Og som kjent er det én ting Allah setter pris på fremfor alt annet; muslimske myrderier av ikkemuslimske medmennesker. Fasten gjør naturligvis muslimene grinete og tverre – verre enn de er til daglig. Dette avstedkommer effekter på frekvensen av muslimsk terror og muslimske drap. Normalt foretar gode muslimer fem daglige terrorhandlinger, dreper 30 mennesker og skader 45. Under ramadan dobles dette antallet, fordi gode muslimer er oppsatte på å oppnå Allahs belønning i den hellige måned. Når gode muslimer dreper dobbelt så mange vantro under ramadan som på «vanlige» dager, skyldes det også at gode muslimske drapshandlinger belønnes ekstra av Allah på dommens dag, dersom de er utført under ramadan.

En talsmann for den Islamske Stat oppfordret for en måned siden alle gode muslimer «to get prepared, get ready» foran årets ramadan jaktsesong. Legg merke til ordlyden i utsagnet, som henspeiler på koranens vers 8:60. Hvordan er det mulig å påstå at IS ikke er islamske? Den samme krigerske slogan benytter Det Onde Muslimske Brorskapet i sin logo. Rabita moskeen i Oslo, som har vist en påfallende tendens til å huse gode muslimske terrorister,  er en del av dette onde muslimske nettverket.

Gode muslimer av det lærde slaget konstaterer at ramadan er måneden for seier og erobring [her].

Muhammed selv konstaterte at «When Ramadan begins, the gates of Paradise are opened» (Bukhari vol 3 bok 31 nr 122).

Muhammed mottok «åpenbaringen» av koranen under ramadan.  Det var under ramadan at Muhammed hadde sin mirakuløse ferd på et flyvende esel, eller var det en De Lorean, siden reisen åpenbart må ha vært en reise 600 år bakover i tid? Denne muslimbløffen er omtalt tidligere på sian.no [her].

Temaet for fråtsefesten til Minhaj moskeen var som nevnt hvordan Muhammed selv praktiserte ramadan.  I følge hadithene hadde Muhammed det veldig travelt med å gjøre gode gjerninger under ramadan. Blant de (i muslimsk forstand) gode gjerninger som Muhammed foretok seg under Ramadan nevnes:

Muhammed  iverksatte karavaneplyndring under ramadan.  Tidligere hadde arabiske hedenske barbarer unnlatt å plyndre og drepe i de hellige måneder, og karavanene var derfor ikke en gang bevæpnet i den hellige måned. Dette passet den gulmagede kujonen Muhammed utmerket, og han fikk derfor Allah til å velsigne angrep på vantros karavaner i den hellige måned (2:217).

Det hjalp også godt på rekrutteringen av nye gode muslimer, at Allah i koranen 48:20 lovte at de gode muslimer skulle få rikelig utbytte av den muslimske plyndringen sin.

Muhammed angrep de vantro ved Badr under ramadan 624. Seieren ga dem selvsikkerhet til en rekke påfølgende aggresive angrep på omkringliggende «vantro».

Muhammed invaderte og okkuperte Mekka i ramadan 630. Her henrettet han kritikere, diktere og kunstnere som hadde ytret seg ufordelaktig om ham.

Muhammed raidet Hunain  under ramadan. Her ble de ulykkelige «vantro» tatt til fange, og på grunn av de gode muslimenes kåtskap fant Allah det nødvendig å åpenbare koranvers 4:24 som tillot gode muslimer å voldta tilfangetatte kvinner, i familiens påsyn.

De muslimske seksualpredatorene som herjer Vesten i våre dager som en gresshoppesverm på viagra, har her en av hjemlene for sine muslimske aktiviteter. Islam er i evig krig med Vesten inntil vi er overvunnet og underkastet, og i mellomtiden står det muslimene fritt å voldta våre kvinner etter eget (og Allahs) forgodtbefinnende.

Under ramadan i 631 satte Muhammed av sted mot Tabuk for å herje med bysantinerne. Det var en ensidig offensiv og aggressiv krigshandling fra Muhammeds side. Tabuk lå 14 dagers kameltur unna. Bysantinerne utgjorde således ingen fare, og hadde aldri gjort det. Årsaken til Muhammeds ekspansive krigføring var at på dette tidspunkt hadde muslimene praktisk talt plyndret alt som var å plyndre på den arabiske halvøy. Plyndring av muslimer var ulovlig, og de få gjenværende vantro eide ikke skjorta. For å unngå krybbebiting blant de muslimske barbarer måtte derfor den muslimske plyndringen ekspanderes utover Arabia.  Toktet mot bysantinerne førte ingetsteds hen, men Muhammeds tallrike hær gjorde rent bord blant hedenske araberstammer på vei hjem, og konverterte haugevis med nye barbarer for islam. Det var i forbindelse med dette krigstoktet at Muhammed fikk ideen som materialiserte seg i koranen 9:29, der muslimene fikk en befaling – tidløs og universell – om å slakte og myrde ikkemuslimer inntil Allahs religion regjerer verden, og vi underkaster oss i ydmykhet og betaler den muslimske mafiaskatten jizya til de muslimske okkupantene.

Et eksempel på Muhammeds medmennesklighet – eller mangel på sådan – under ramadan, er behandlingen som de gode muslimene ga den politiske motstanderen Umm. Al-Tabari VIII:96 forteller; "A raiding party led by Zayd set out against Umm in Ramadan. During it, Umm suffered a cruel death. Zyad tied her legs with rope and then tied her between two camels until they split her in two. She was a very old woman. Then they brought Umm's daughter and Abdallah to the Messenger. Umm's daughter belonged to Salamah who had captured her. Muhammad asked Salamah for her, and Salamah gave her to him».  Muhammed ble slik kvitt en brysom kritiker, og fikk seg en ny sexslave. Ikke rart han var begeistret for ramadan!

Det var også under ramadan at Muhammed fikk snikmyrdet kritikeren Asma Bint Marwan i hennes seng, omgitt av unger.

Jeg har neppe rukket over hele registeret av Muhammeds bedervelige bedrifter under ramadan, men de ovenstående biografiske detaljer gir et ryddig bilde av hvem og hva Muhammed var. Som vi har påvist, er det heller ikke mye å skryte av for muslimer, når de drar frem Muhammeds egen adferd under ramadan. Med mindre de leverer muslimløgner da.