Ideologi og religion

Tekst: Morten Schau | Publisert: lør 23.03.2013 kl. 19.18
Ikke all trosutøvelse bør kritiseres
Vi må skille mellom personlig tro og religion som politisk redskap, skriver SIANs nestleder Morten Schau.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: fre 22.03.2013 kl. 10.37
SIAN hudfletter islam
På årsmøtet i SIAN 15. mars var innstillingen fra det såkalte livssynsutvalget tema. I et brev til Kulturdepartementet, som årsmøtet sluttet seg til, fikk utvalgets mindretallsinnstilling støtte. I henvendelsen til departementet slakter SIAN islam, som etter organisasjonens mening ikke er i samsvar med lov og rett. Sharialoven fastsetter de mest barbariske straffemetoder som tenkes kan. På Grønland ble der satt opp et skilt: Kvinne, husk din hijab! Kvinner i islamske land som ikke kler seg i...
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: fre 08.03.2013 kl. 14.47
Han lukker øyne og ører for islams onde verden
Biskop emeritus Gunnar Stålsett: Fred og forsoning med islam!

Sider