Ideologi og religion

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: man 18.02.2013 kl. 01.23
Imam Akmal Ali tok en taqiyya i Kristiansand
For Akmal Ali gjelder det «å selge» islam til de multikulturelle myndighetspersoner, noe han til overmål lykkes med.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: fre 25.01.2013 kl. 13.55
De tilba Hitler, Stalin og nå profeten Muhammed!
Karavanerøver, drapsmann, sexovergriper og krigsforbryter.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: fre 11.01.2013 kl. 12.08
Islam tar plass i det politiske liv og får makt!
Det er åpenbart at uten islams inntreden i det norske samfunn i løpet av de siste 40 år – ville vi her i landet hatt en utvikling på det religiøse og livssynsmessige området – der man fortsatt ville ha gjort gjeldende: Religion er en privatsak – politikk og religion må ikke blandes sammen. Dette var langt på vei omsider også akseptert av Kirken og andre religiøse trossamfunn – som fant sine oppgaver knyttet til de åndelige og etiske verdier i religiøs sammenheng – mens det sekulære politiske...

Sider