Ideologi og religion

Tekst: Christen Krogvig | Publisert: man 15.12.2014 kl. 19.56
Er alle muslimer ekstreme?
Christen Krogvig reiser spørsmålet om alle muslimer er ekstreme?
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: fre 20.06.2014 kl. 18.47
Islam – menneskehetens fiende
64 prosent av Koranen handler om de vantro (kafir), ikke om hvordan en skal være en god muslim. Koranen inneholder minst 109 vers som befaler muslimer å gå til krig mot ikkemuslimer. Muslimer som ikke følger befalingen betegnes som hyklere og advares om at Allah vil sende dem til helvete dersom de ikke deltar i slaktingen av vantro. Noen vers fra Koranen:
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tor 19.09.2013 kl. 11.40
Muslimer vil ikke høre saklig kritikk av islam
Man har på konferansen bestemt seg for at mediene er direkte ansvarlige for å spre islamofobi. Dette er jo litt pussig. Her i vesten har vi jo normalt den oppfatningen at mediene bidrar til undertrykking av den frie ytring og meningsutveksling, nettopp ved å misbruke ordet islamofobi sammen med ord som rasisme. Muslimene er altså likevel ikke fornøyde med innsatsen til vår halv- og helkommunistiske journaliststand.

Sider