Det Onde har flere skikkelser

En fiende er en fiende selv om han smiler

Det Onde har flere skikkelser

The bad guy

Blitzhuset. Et ormebol.

Likegyldig av eget livssyn vil alle ha en oppfatning av «Satan» som eksponent for uønskede destruktive egenskaper og målsetninger.

Satan er en fyr som vil ødelegge menneskers liv. Han baserer sin virksomhet på løgn og bedrag. I så måte er det en interessant observasjon at ett av Allahs 99 navn er «den største bedrager».

I motsetning til de egenskaper Skriften tillegger Gud, kan ikke Satan skape noe. Kun rive ned og ødelegge. Det samme kan man med sikkerhet si om islams gud og islams profet, basert både på islams teologi og på 1400 års historiske fakta om muslimers islamske atferd.

Menneskeslakt er ifølge koranen den eneste sikre veien til Allahs horehus i Paradis. Ordet «Qital» er nevnt over 100 ganger i koranen.

Det er et teologisk faktum at islam er designet for å plyndre, slakte, ødelegge og parasittere på ikkemuslimer.

Islam er et Satans verk, enten man ser det bokstavelig som troende kristen, eller billedlig som humanist.

Menneskeslakt er ikke islams/Satans eneste verktøy for ødeleggelse. Ett eksempel på dette er at verbaljihad i moderne tid har overtatt som det mest effektive jihadverktøy. Islam Net, Det Muslimske Brorskap, Minhaj og alle de andre onde sektene bedriver daglig verbaljihad der det koranske konseptet «muslimløgn» utgjør en vesentlig del av innholdet.

Globalisme, kulturmarxisme og islam er tre likeverdige eksponenter for ondskap. De kreftene som Orwell advarte mot, bruker samme arbeidsmetodikk; godt er ondt, sannhet er løgn. Ordenes innhold omskrives og nye ord konstrueres i hensikt å feilkoble nevrontrafikken i skallen din.

Når noen kan selge kommunisme under betegnelsen «progressiv» til tross for en hundreårig empiri som dokumenterer at fenomenet er fullkomment regressivt, ser man hvor mye makt det ligger i å bruke språk som stridsmiddel.

Dette må du være oppmerksom på, dersom du skal ha mental kraft til å motstå ondskap.

Når Satan står ved din dør for å stjele din sjel vil han ikke ha flaggermusvinger, hov, hale og horn. Han vil framstå kjekk og sjarmerende med pene klær.

Han vil ha en tiltalende stemme og trollbinde deg med sin tale for at du ikke skal tenke rasjonelt og motstå hans mentale krigføring.

Satan er operativ i Norge. En av de påviselige effektene av dette er at Stortinget ved både aktivt og passivt svik har tillatt islam å spre seg til alle kroker av landet.

Den islamske ondskapen er primært den delen av islam som noen kaller islamisme, politisk islam, som utgjør over halvparten av teologien.

Satan er personifisert ved alle de som fremmer politisk islam, enten de er muslimer eller ikkemuslimer.

Jeg har ingen problemer med at muslimer velger å ha et åndelig forhold til en falsk gud. Mennesket er utstyrt med fri vilje. Det er muslimer også, selv om islam sier at de ikke får lov å bruke den. Så lenge forholdet til antiguden bare er åndelig og ikke materialiserer seg i islamsk atferd mot andre mennesker, må folk få tro hva de vil.

Min bekymring oppstår når en så åpenbart destruktiv kraft som islam tillates å trenge seg inn i – og ødelegge Vesten.

Islam har som kjent en uttalt målsetning om å okkupere og ødelegge hele verden. Muslimer har gjort sitt ytterste for å oppfylle Satans befalinger siden Muhammed selv møtte Satan i hulen i 610.

Satan er Guds motstykke på god-ond aksen. Det hele handler om etikk. Det jeg betrakter som godt vil andre betrakte som ondskap, avhengig av hvilken etikk man styrer etter.

Ett av verktøyene til Satan er å få deg til å tro at den ondskapen han vil du skal  bedrive, er godt. Det er et udiskutabelt teologisk faktum at islams etikk er motsatt av vår. Islams etikk defineres av Allahs vilje. Koranen. Sharia sier rett ut at menneskets hjerte og hjerne ikke tillates å definere godt og ondt (RoT a1.4).

Dette er den enkle forklaringen på at islam er hjerteløs og umenneskelig. Den er Allahs vilje, og helt i tråd med de verdier og egenskaper som litteraturen for øvrig tillegger Satan.

Derav følger at alle de som koranen og Muhammed definerer som gode muslimer er svært dårlige medmennesker.

Du vil kanskje protestere fordi du kjenner en muslim som kan smile. Da er du engasjert i muslimologi. Dvs drodling om hva muslimer gjør. Dette har intet med islam å gjøre. Islam definerer muslimer. Muslimer definerer ikke islam. En muslim som er medmenneskelig er det til tross for islam, ikke på grunn av islam.

En medmenneskelig muslim – dvs en muslim som har omsorg for ikkemuslimer – er en hykler i følge Muhammed og koranen sier at han havner i helvete. Fordi islams etikk er motsatt av vår.

Den falske profeten Muhammed ble nylig tatt ut av Dantes Inferno. At den historiske figuren Muhammed endte opp i Helvete må anses både rett og rimelig basert på vestlige etikk, likegyldig av om du er kristen eller humanist. At vestlige presumptivt intelligente mennesker sensurerer et historisk verk på denne måten er nok et bevis på at Satans veier er – ikke uransakelige – men tvert imot helt forutsigbart har gode vilkår der kulturmarxister, globalister og de som Muhammed kaller gode muslimer, tillates å definere samfunnsordenen.

Satan har mange hatter. En av dem er en bombeturban. Men det er med dress og slips han er farligst.