Jesus var ikke muslim

Dawahdustene er taqiyyaakrobater

Jesus var ikke muslim

Muhammed og hans alter ego

Allah akbar fuck Jesus. Var ikke Jesus muslim, da?

I islams krig mot menneskeheten er det et viktig prinsipp at de skitne undermenneskene som ikke tror på islam skal inviteres til å bli muslimer. Nekter vi, sier koranen at muslimene skal hugge hodet av oss.

Dette prinsippet er iht islams logikk i samsvar med påstanden om at det ikke er noen tvang i religionen. Premisset her er at vi har fått et frivillig valg; Bli en muhammedansk barbar eller mist hodet. Ergo ingen tvang. Koranen er tydelig: Hvis noen velger en annen religion enn islam vil det ikke bli tålt.  

Denne etter norsk standard ulogiske logikk har Sayid Qutb redegjort nærmere for i In the Shade of The Quran i kommentar til vers 9.29. Som den fremste ideologen i forrige århundre hadde Qutb så god greie på islam at Nasser fant det mest hensiktsmessig å henge ham da Nasser forsøkte å avbarbarisere Egypt.

Plikten til å invitere vantro til islam er basert på Muhammeds eksempel. Dersom jøder og kristne sier nei takk, inviteres vi til å leve som dhimmislaver under muslimenes barbariske mafiavelde. Takker vi nei til begge deler, gjenstår hodekapping som eneste alternativ. Er du ateist tilbys kun to valg, konverter eller dø. Muhammeds eksempel er malen for koranen 9:29.

I Vesten ser man som en følge av dette at muslimer av ymse varianter begir seg ut på gater og torg for å bedrive dawah - verbaljihad - som obligatorisk forspill til voldelig jihad. Her deles det ut koraner og forfalskede Muhammedbiografier. Det spres påstander om islam og Muhammed som er i direkte motstrid til hva som fremgår av islams hellige skrifter.

Slike muslimløgner er innimellom vellykkede i Vesten fordi mange har fått sine hjerner bedøvet og deaktivert av de onde marxistene i akademia og skolevesen. Marxister deler shariafolkets hat mot de verdier vårt samfunn er bygget på.

Kristendom er en åndelig religion. Islam og kommunisme er praktiske, sosiale, ikke-åndelige. Fokuset deres er å vinne herredømmet i denne verden. 

Dawah er en form for jihad. Det er muslimløgn for å fremme islam. En muslim som ikke driver jihad i en eller annen form har ikke lov å oppholde seg i Norge. At en dawahdust prater tull og bedriver taqiyyaakrobatikk på gaten i dag, er ikke til hinder for at han deltar i muhammedansk hodekappingsaktivitet i morgen. At Yousuf smiler til deg i dag, betyr ikke at islam er bra for Norge. Men det gjør det enklere for Yousuf å skjære hodet av deg i morgen, hvis du takket nei til det råtne produktet hans nå.

Enhver har en selvstendig plikt til å tilegne seg kunnskap. Vår demokratiske samfunnsmodell baserer seg på fri meningsbrytning og sannhetssøken. Dette konseptet er forhatt både av muslimer og marxister, fordi ingen av de to politiske ideologiene baserer seg på Sannhet.

Den groveste muslimløgnen som fremmes av Dawahdustene er at Jesus var muslim.

I USA sprayet noen «Jesus elsker deg» på en moské. Muslimene mente at det er hatkrim å si at Jesus elsker muslimer. Hvorfor påstår muslimer at Jesus var muslim når de mener det er hatkriminalitet å påstå at Jesus elsker muslimer? Svaret er ganske enkelt at muslimene anser dette som en genial måte å lure vantro til å melde seg inn i Team Islam.

For å bistå dem som har unnlatt å skaffe seg kunnskap om islam, byr vi på fakta som viser at islam er noe dritt, og at Jesus Kristus selvfølgelig aldri ville befattet seg med Muhammeds bedervede lære, dersom han hadde blitt presentert for dette for 2000 år siden.

Kristendom er Kristus liv og lære. Islam er Muhammeds liv og lære. Hvis du tar alt det Jesus sa at du ikke skal gjøre og lager en ideologi ut av det, da har du skapt det politiske systemet for samfunnsstyring som Muhammed kalte islam.

Jesus og Muhammed har godt dokumenterte biografier fra hver sine hellige skrifter. Det er derfor enkelt å observere forskjellen i deres liv og lære. Jesus gikk omkring på jorden 600 år før Muhammed fant opp islam. Hvis de to hadde hatt sammenfallende idéer kunne man jo diskutert om de representerte samme tankesett. Jesus var ikke muslim simpelthen fordi hans etikk er den komplette motsetning av Muhammeds islamske etikk.

Islam er et religionsrasistisk apartheidkonsept oppfunnet av en fyr som ifølge islams hellige skrifter var en mentalt syk landeveisrøver, morderzombie og pedofil seksualpredator.

Kristendommens etikk har utspring i Kristus ord og gjerning. I islam er etikken synonym med Allahs vilje. Muslimer befales å kopiere Muhammeds livsstil.

Mens Jesus gjenopplivet døde var Muhammed opptatt av å gjøre levende mennesker døde. Jesus var en notorisk ikkevoldelig fredshippie. Han kan ganske enkelt ikke tilhøre en dødskult basert på plyndring, drap, slaveri og parasittering på ikkemuslimers liv og eiendom.

Jesus ba oss elske, velsigne, hjelpe og tilgi sin neste. Muhammed befaler muhammedanerne å drepe, korsfeste, slakte, bekjempe, beleire, terrorisere og være brutale mot ikkemuslimer.

Jesus ba oss vende det andre kinnet til. Muhammed snikmyrdet kritikere. Jesus ba oss elske sin neste og velsigne de som forbanner oss. Muhammed forbannet jøder og kristne. Muhammed befalte muslimer å terrorisere og slakte alle som nekter å underkaste seg islam. Det er ingen grunn til å tro at Jesus ville meldt seg inn i en klubb som har programfestet utryddelse av alle som følger hans egen lære.

Kristne sin billett til Paradis er å tro at Jesus døde for våre synder. Muslimenes eneste garanti for billett til paradis er å drepe og bli drept i jihad for Allahs sak.

Gud og Allah er ikke samme entitet. Allah gir befalinger som skal adlydes ubetinget uten refleksjon. Gud gir valg. Han gir mennesket fri vilje. Gud tilbyr det gode. Det onde er resultatet av menneskets frie vilje og dårlige valg.

Det største som skjedde ved syndefallet var ikke at de spiste forbuden frukt. Det var at Gud ga mennesket fri vilje. Gud ga mennesket et valg. Allah derimot forbyr kritisk tenkning og frie valg.

Abraham i det gamle testamentet har tvil og fortvilelse når Gud ber ham ofre sin sønn.  Islams piratkopi av Abraham har ikke denne tvilen. Han er villig til å blindt adlyde Allahs befaling. Nettopp dette er selve definisjonen på det koranen definerer som muslim: En zombie.

Islam er ikke en Abrahamittisk religion. Islam er en falsk religion som parasitterer på ekte religioners hellige skrifter. Muslimene tilber en meteorittstein i Kabaaen, et avgudsbilde i et hedensk tempel. Muhammed ødela de andre hedningenes avgudsbilder i Kabaaen og beholdt sine egne, ifølge sunna. 

Muhammed parasitterte blant annet på kristne tekster da han fant opp islam. Men det er viktige forskjeller. Muhammed kasserte de ti bud da han piratkopierte deler av bibelen. Det er ikke tilfeldig. Islam står for motsatte verdier av de ti bud. Muslimer følger ikke Abrahams tro. Muslimer bryter de ti bud, fordi Muhammed brøt de ti bud.

Du skal ære din far og din mor. Muhammed priste muslimen som drepte sin egen vantro far.

Du skal ikke slå i hjel. Muhammed befalte drap på apostater og beordret snikmord på politiske motstandere. Koranen 5:32-33, 8:39 mfl hjemler drap på alle ikkemuslimer.

Du skal ikke stjele. Koranen sier at muslimer skal plyndre ikkemuslimer og gi 20% av utbyttet til moskéen.

Du skal ikke begjære din nestes kone. Muhammed stjal kona til adoptivsønnen. Han tok koner og barn som sexslaver etter at han hadde slaktet uskyldige på sine plyndringstokter.

Den gylne regel er et konsentrat av de ti bud. Den finner du igjen i de øvrige verdensreligioner. Unntatt islam. Islam har ingen gylden regel fordi Allah ikke vil at muslimer skal være snille mot ikkemuslimer.

Islam har utallige bud, påbud og befalinger. Disse har ingen likhetspunkter med de ti bud eller den gylne regel. All den etikk som har gjort Vesten til verdens mest vellykkede områder, er stikk i strid med og gjenfinnes ikke i islams etikk og islams teologi.

Judeo-kristne verdier er et kjent begrep som danner grunnlag for sivilisert etikk. Det er ikke noe som heter judeo-islamske verdier fordi islam er i motstrid til både jødiske og kristne verdier.

Bibelen har kvinnelige profeter. Det har ikke islam. I islam er kvinnen redusert til et objekt, en rugekasse for nye jihadister, prisgitt sin mannlige eier. Dette skyldes at Muhammed ifølge islams teologi hatet kvinner og betraktet dem som lavintelligente.

De koranen kaller muslimer kopierer Muhammeds lyst og begjær etter sex, plyndringsutbytte og politisk makt. I 1000 år var det kristne Europa under konstant ensidig aggressiv angrepskrig fra muslimske barbariske plyndrer-bander, morderzombier og seksualpredatorer. Det som holdt Europa sammen var nettopp kristendommen. Hvis Europa hadde vært et identitetsløst lappeteppe av forskjellige etiske rammeverk, hadde barbarene vunnet, og vi hadde gått med snabelsko og uten forhud på tissefantene våre i dag. Felles etikk ga Europa motstandskraft mot de muhammedanske barbarene og deres dødskult. Det er marxistenes normløshet og relativisme som baner vei for okkupanter fra shariafolket i dag.

Absolutt alle land som frivillig eller ufrivillig har blitt infisert av islam – har blitt islamske drittland der medmenneskelighet, nestekjærlighet, trygghet og velstand er fremmedord.

Kristus og Muhammed sine religioner er fundamentalt forskjellige. Det ene er grunnlaget for vestlig verditenkning og etikk. Det andre er grunnlaget for islamsk verdiskapning. Islam har aldri skapt noe av verdi på egen hånd. Koranen opphøyer plyndring og mafiavirksomhet til hellige konsepter. Islam er et parasittisk tankesett som næres på ikkemuslimers liv og eiendom. Islam og kristendom vil være i konflikt inntil islam utslettes eller Kristus tilbakekomst – det som skjer først.

Islam er en lovreligion. Islam er umoralsk definert etter vestlig etikk basert på kristendom. Islam oppsto som en Anti-Krist bevegelse. Islam er en motmakt mot kristendom. Muhammed sa at han var blitt beordret av Allah til å slakte ikkemuslimer inntil islam hersker i hele verden. Allah sier det samme i koranen 8:39 og 9:29. Blant de folk som muslimene slakter er dem som følger Kristus liv og lære.

Kristendommen er den morallære som har gjort Vesten til gode fremgangsrike velferdsstater. Kristendom er fundamentet for vestlig humanisme. Humanisme, medmenneskelighet og demokrati er ord som ikke finnes i de primitive muhammedanske ørkenaraberne sitt vokabular. Ordene definerer uislamske og derfor uakseptable og ulovlige konsepter.

Både historisk sett og i vår samtid ser vi at muslimer tilraner seg andres land, rikdom, koner og døtre ved plyndring og menneskeslakt. De som Muhammed kaller gode muslimer (dvs de som adlyder koranen) har i 1400 år parasittert på og utslettet bedre sivilisasjoner. Over 270 millioner ikkemuslimer er drept i islams ensidig aggressive angrepskrig mot bedre kulturer.

Open Doors har dokumentert at kristne i muslimske majoritetsland har 143 ganger større risiko for å bli drept av en muslim, enn muslimer i et ikkemuslimsk majoritetsland. En av syv kristne i verden forfølges for sin tro. Muslimer forfølges for sin tro i Kina. I resten av verden slakter muslimer ikkemuslimer for deres tro. Det ville muslimer gjort i Kina også, hvis kineserne hadde hatt en like uansvarlig tilnærming til islamproblemet som det vi har i Vesten.

Muslimer dreper rutinemessig ikkemuslimer for den minste bagatell. Asia Bibi drakk av en kopp som muslimer drakk av, og ble dømt til døden i drittlandet Pakistan. Dette er gode eksempler på at muslimer forstår godt hva islam går ut på.

Den pågående sivilisasjonskrigen mellom islam og Vesten er en åndskamp. Både nordmenn og shariafolk må ta stilling til åndelige spørsmål. Å hate kristendom er stupid fordi den utelukkende er et åndelig konsept. Å hate islam derimot, er logisk for alle siviliserte tenkende individer fordi islam tar fra individet friheten. Islam avskaffer dine menneskerettigheter, herunder retten til liv.

Grunnen til at kristendom skaper gode samfunn og islam skaper drittsamfunn er at kristendom er basert på kjærlighet mens islam er basert på hat. Islams egen hatdoktrine heter al walaa wal baraa. Den er obligatorisk. En muslim som ikke hater nordmenn, er ikke en muslim. Islams teologi sier at muslimene skal smile oss opp i ansiktet mens de forbanner oss i sine hjerter.

Muslimer baserer sine samfunn på islam. Derfor er islamske land tilbakestående drittland. Den europeiske menneskerettsdomstol har konstatert at islam er inkompatibelt med demokrati og menneskerettigheter. Der islam trenger seg inn vil det pågå en hellig krig inntil enten det gode eller islam vinner.

Det beste argumentet mot islam heter Muhammed. Muhammed definerer islam. Islams oppfinner og koranens forfatter sier at muslimene skal invadere og okkupere alle land og slakte alle som motsetter seg islamsk okkupasjon.

Kristendommen danner grunnlag for vår sivilisasjon. Kristus sa at hans rike ikke er av denne verden. Muhammed derimot, gjorde krav på verdensherredømme. Kristendom er åndelig og derfor ingen trussel mot noe menneske. Islam vil oppnå verdensherredømme med sverd og sharia.

Muhammed definerer islam. Islam definerer muslimer. Muslimer definerer ikke islam. Koranen definerer muslimer som de som underkaster seg og adlyder koranen.

Islam definerer deg som fiende selv om du ikke bruker vold mot muslimer. Islam definerer deg som en fiende hvis du yter verbal motstand mot islams politiske doktriner. Kristendom har absolutt ingen befalinger om voldsbruk. Kristendom har ingen politisk maktambisjon på jorden.

Islam er hovedsakelig politikk, juss og militærvesen. Islam er en primitiv kollektivistisk stammekultur. Du er verdiløs som individ. Du har ikke lov til å tenke og fatte egne beslutninger. Islam betyr underkastelse. Derfor trenger du ikke hjerne for å være muslim.

Dette i kontrast til morallæren kristendom som fordrer kontakt mellom hjerte og hjerne for å konkludere i samsvar med Kristus lære. Kristen etikk insisterer på å fortelle sannheten. Islams etikk betrakter muslimløgn som godt og riktig. Ifølge koranen 3:54, 8.30 og 10:21 er Allah er den største løgneren. Til sammenligning  er Kristus veien, sannheten og livet.

Islam er møkk. Møkk kan bare selges med løgn. Derfor bestemte møkkamannen Muhammed at muslimer skal bruke løgn som et stridsmiddel mot Kafir.

Islam gjør oppnåelse av politiske mål til en hellig plikt. Kristus hadde ingen jordiske politiske maktambisjoner.

En kristen som dreper en politisk motstander gjør en ukristelig handling. En muslim som dreper en ikkemuslim er ifølge Muhammed verdens beste muslim.

En kristen som voldtar naboens datter er et monster som blir utstøtt av samfunnet. En muslim som voldtar en ikkemuslimsk småjente eller tvangsgifter og voldtar førpubertale muslimske jenter er verdens beste muslim fordi han kopierer Muhammed.

Muhammeds islam tar fra mennesket den frie vilje. Islam betyr underkastelse, blind lydighet for Allahs vilje. De koranen definerer som muslimer har gitt avkall på fri vilje. De har gitt avkall på medmenneskelighet. De har akseptert å adlyde ordre fra en gud som definerer voldtekt, plyndring og folkemord som legitime verktøy for å fremme islams politiske maktambisjoner.

Du har valgt feil religion når guden din forteller hvordan du skal behandle slaver.

Du har valgt feil religion når guden din sier at det er greit å voldta førpubertale småjenter.

Du har valgt feil religion når guden din har større omsorg for halliker enn for horer.

Du har valgt feil religion når guden din befaler deg å begå masseslakt av motstandere som har overgitt seg.

Du har valgt feil religion når guden din gir deg tidløse befalinger om å slakte annerledes tenkende.

Du har valgt feil religion når religionens teologi dokumenterer at religionsstifteren var en mentalt syk pedofil seksualpredator og morderzombie.

Forskning beviser at muslimer blir mer voldelige jo mer religiøse de blir. Øker graden av religiøsitet hos kristne blir de mer fredelige. Dette er helt åpenbare effekter av tankegodset til henholdsvis Muhammed og Jesus. At Jesus var muslim er derfor en stupid påstand.

Gode muslimer er ekstremt voldelige fordi Muhammed var voldelig. Gode kristne er ekstremt fredelige fordi Jesus var fredelig. Allah befaler deg å sende din sønn for å dø for Allahs sak. Gud sendte sin sønn for å dø for oss. En kristen martyr dør for sin tro. En muslimsk martyr dreper for sin tro.

En person som fremdeles hevder at Jesus Kristus var muslim, er enten så tilbakestående at han må få oppnevnt verge, eller han er en god muslim, en muslimløgner.