Norge og Europa

Tekst: Christen Krogvig | Publisert: tir 28.04.2015 kl. 13.07
Er befolkningsveksten bærekraftig?
Gro Harlem Bruntland ledet I FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling. I FNs verdenskommisjon for miljø og utviklings rapport Vår felles framtid (1987) defineres begrepet «bærekraftig utvikling slik»: «Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»
Tekst: Christen Krogvig | Publisert: tir 10.03.2015 kl. 16.50
Intervju med Mazyar Keshvari
Finansavisen publiserte 31. januar 2015 et intervju med FrPs innvandringspolitiske talsmann Mazyar Keshvari. Intervjuer var Ole Asbjørn Ness. Intervjuet er så viktig at jeg har valgt å sitere deler av det her. Keshvari skryter I intervjuet av at regjeringen Solberg har innført lukkede asylmottak, raskere retur av personer uten lovlig opphold og kriminelle. Han påpeker også at underholdskravet i familie etablerings-saker er hevet.
Tekst: Vidar Kleppe (gjesteskribent) | Publisert: tir 15.07.2014 kl. 20.26
Frp holder ikke ord
Utlendingsdirektoratet (UDI) la torsdag i sist uke frem tallene for antallet asylsøkere som kom til Norge. Tallene viser at den innstramningen som Frp i årevis har lovet velgerene  dessverre ikke var troverdig. Første halvår i år kom det 5341 asylsøkere til Norge, mot 4990 i samme periode i fjor, da de rødgrønne fortsatt styrte. Økningen er på sju prosent.     

Sider