Er befolkningsveksten bærekraftig?

Kartet viser befolkningsvekst for ulike land. Lyseblått 1-2%, grønt 2-3% og gult over 3%.

Er befolkningsveksten bærekraftig?

Afrikas befolkning tidobles på 100 år...

Gro Harlem Bruntland ledet I FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling.

I FNs verdenskommisjon for miljø og utviklings rapport Vår felles framtid (1987) defineres begrepet «bærekraftig utvikling slik»: «Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

Et viktig aspekt ved den imperialistiske ideologien politisk islam er ideen om at kvinner skal være fødemaskiner. Og fødselsoverskuddet skal eksporteres for å utbre islamistenes makt. I Koranen sure 4 vers 101 heter det: «Den som utvandrer for Guds sak, vil finne mange muligheter på jorden.» I følge hadit-samleren (En hadit er en muntlig uttalelse fra profeten som ikke er nedtegnet i Koranen.) Sahih Muslim skal Muhammed ha uttalt: «Allah elsker kvinnen som kan føde, fremfor en vakker kvinne som ikke kan føde. Bli flere, for på dommedag vil jeg være stolt over deres antall fremfor andre nasjoner.» Sheik Ali Al-Faqihr, tidligere statsråd i Jordan, formulerer erobringsplanene slik, parlamentsmedlem for Hamas Yunis Al-Astal formulerer seg slik, og Sheik Yousuf Al-Quaradhawi formulerer sitt imperialistiske budskap slik.» Det at muslimske kvinner i mange land føder svært mange barn bør derfor ikke overraske noen.

Denne lenken viser befolkningsveksten i over 200 land. Som man kan se er FN, CIA og Verdensbanken litt forskjellige. På kartet ser man landene med høyest vekst. Veksten er størst i landene merket med gult og grønt. Som man kan se er det Sentralafrika og Arabia som vokser raskest. Mange av landene med høy vekst, men ikke alle, er muslimske. I følge FNs tall er det 13 land som har mer enn 3% vekst, 52 land har mer enn 2%. Og 130 land har en høyere vekst enn 1 %. FN-tabellen har 230 land totalt. Er disse tallene forenlig med FNs definisjon på bærekraftig utvikling? Er en slik vekst mulig uten «å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»?

Noen beregninger kan belyse dette temaet. Hvis en utvikling er bærekraftig kan kan den fortsette i alle evighet uten at det ender med katastrofe. Hva vil skje på lang sikt med 1% vekst i verdens befolkning? I dag er vi 7 milliarder mennesker på jorden. Hvis 1 % vekst er bærekraftig kan vi ha en slik vekst i alle evighet. Med 1% vekst i 1000 år vil kloden klodens befolkning være 21 000 ganger så mage som vi er i dag! Dvs. 147 000 milliarder. Og den årlige veksten vil være nesten 1500 milliarder. Jordens befolkning vil mao. Den årlige veksten vil mao. være 200 ganger dagens samlede befolkning. Som nevnt er det 50 land som har mer enn 2% vekst. Med en slik vekst vil jordens befolkning vokse med 1,7 milliarder pr. Sekund om 1000 år... 13 land har mer enn 3 % årlig vekst. Konsekvensene av en slik vekst på lang sikt har jeg imidlertid ikke giddet å regne på... Befolkningsveksten i svært mage land er alt annet enn bærekraftig.

Men hvordan bør vi forholde oss?

Overbefolkningen skyldes valg som treffes utenfor Norges grenser. I utgangspunktet er det derfor ikke så enkelt for Norge påvirke disse valgene. Men enkelte tiltak er dog mulige. Ettersom årsakene til problemene ligger i andre land, så ligger løsningene der også. I land med høy befolkningsvekst må forståelsen for at må opptre på en måte som bærekraftig økes. Rent konkret er det derfor viktig at disse landene ikke gis mulighet til å eksportere sine overbefolkningsproblemer. Hvis landene selv opplever overbefolkningen som er problem, vil de kunne bli tvunget til å finne løsninger på problemene. Ettersom fattigdommen i stor grad har sammenheng med høy befolkningsvekst må, vi innse at u-hjelp kun vil nytte dersom den kombineres med fornuftig økonomisk politikk i mottagerlandene. Og i særdeleshet politikk for å begrense befolkningsveksten. Norge bør prioritere u-hjelp til land som treffer tiltak for å bremse befolkningsveksten. Hjelp til land som ikke begrenser veksten, vil være nytteløst. All velstandsøkning vil bli spist opp av at det er stadig flere munner å mette... Økonomiske incentiver vil forhåpentligvis tjene som en gulerot for regjeringene i fattige land.

I den grad disse landene faktisk treffer effektive tiltak mot befolkningsvekst, slik Kina har gjort, kan de også oppleve Kinas raske vekst i økonomi og velferd.