Intervju med Mazyar Keshvari

Mazyar Keshavri (foto Stortinget)

Intervju med Mazyar Keshvari

Mazyar Keshavri langer et intervjue i Finansavisen 31. januar ut mot PKere som innbiller seg at terroren ikke har noe med islam å gjøre. Men også mot anti-islamister som hevder at det bare finnes en type islam.

Iran var sete for den eldgamle persiske kulturen. Bildet viser perserkongen Darius den tredie.

Innvandringspolitisk talsmann for FrP, Mazyar Keshavari

Finansavisen - Norges minst politisk korrekte avis

Finansavisen publiserte 31. januar 2015 et intervju med FrPs innvandringspolitiske talsmann Mazyar Keshvari. Intervjuer var Ole Asbjørn Ness. Intervjuet er så viktig at jeg har valgt å sitere deler av det her.

Keshvari skryter I intervjuet av at regjeringen Solberg har innført lukkede asylmottak, raskere retur av personer uten lovlig opphold og kriminelle. Han påpeker også at underholdskravet i familie etablerings-saker er hevet.

Om den svenske innvandringspolitikken sier han: «En katastrofe. Kaputt. Slutten på «folkhemmet». Svenske statsfinanser vil kollapse, og dette er bare begynnelsen...» Keshvari tar for seg de selvbestaltede ekspertene på islam i Vesten som hevder at islam er fredens religion og fult forenelig med demokrati. «Terroristene har ingen religion, sier de. Hva tøver de med? Selvfølgelig har terroristene en religion. Det var islam som inspirerte dem. De var muslimer.»

Men Keshvari som selv har levd under islamistisk styre, presiser uttalelsen: «Forstå meg rett. Jeg sier ikke at deres fortolkning er den enste riktige. De hevder at det finnes bare en islam. Det er åpenbart feil. Koranen kan tolkes på mange forskjellige måter. Ta bare skillet mellom shiaer og sunnier og hvordan hver av disse igjen kan deles opp en en drøss av undergrupper. Jeg aner ikke hvilken fortolkning som er rett, om noen. Samtidig forstår jeg ikke hvordan noen uten religiøs utdannelse kan slå fast at terror ikke har noe som helst med islam å gjøre. Vi vet hva kjennetegnet på muslimske terrorister er. De ber mer, de går oftere i moskeen, de leser mer i Koranen og annen religiøs litteratur. Det er få ateister blant disse terroristene. Hvis en høyre-ekstremist begår terror forstår en hver idiot at livssynet hans er en forklaringsvariabel. Men hvis en radikal islamist sprenger seg selv, da har religion og tro plutselig ingen betydning. Dette er jo bare tøv.»

Keshvari er ikke tilhenger av å sette likhetstegn mellom muslimer og terrorister. Men han etterlyser et oppgjør med verdiene i muslimske miljøer: Press for tildekking av kvinner, svinespisere er urene og spredning av konspirasjonsteorier om jøder. Keshvari kritiserer ideen om at alle kulturer er like gode. Han uttaler: «Kulturer som likestiller menn og kvinner er bedre enn kulturer som ikke gjør det. Kulturer med ytringsfrihet er bedre enn kulturer som ikke har det. Kulturer hvor homofile blir godtatt er bedre enn kulturer hvor de risikerer dødsstraff. Kulturer med religionsfrihet er bedre enn kulturer med dødsstraff for frafall.»

Om de politiske forholdene i sitt hjemland Iran har han ikke mye godt å si. Han trekker en parallell mellom iransk og tysk historie. Begge land har hust store sivilisasjoner. For så å henfalle til barbari med jødehat som en av fellesnevnerne. «Et sivilisasjonsforfall som fører til barbari.»

Keshvari påker at masseinnvandringen fra fattige land er svært dyr: «Norge må velge. Redusert innvandring eller kutt i velferden og økte skatter.»

Intervjueren: «Du og din familie nøt godt av en liberal asylpolitikk, og nå vil du lukke døren for andre som deg?» Keshvari: «Det vil jeg slettes ikke. Vi var reelle politiske flyktninger. Min familie var opposisjonelle mot et totalitært islamistisk regime. FrP har aldri gått inn for, og vil aldri gå inn for, å lukke døren for slike. Det vi er i mot er asylsøkere som ikke kommer fordi de er forfulgt, men fordi de ønsker norsk levestandard. 80 prosent av iranerne i Norge reiser på ferietur til hjemlandet. Da er du ikke forfulgt. Min familie kunne ikke en gang reise til begravelsen til min farfar. Vi ville blitt arrestert på flyplassen.»

I intervjuet beklager Keshvari seg over at det tidvis er tungt å være innvandrings politisk talsmann for FrP. Ikke minst er det beklagelig at en del anti-islamister later til å tro at han er en fordekt agent for islam! Keshvari er en viktig mann for Norge. Det er viktig at SIAN medlemmer seg til politikere og klager på tingenes tilstand. Men å hakke på Keshvari, som gjør en svært viktig jobb for Norge, er fullstendig forkastelig!