Årsmøte i SIAN

Alle medlemmer i SIAN ønskes velkommen til organisasjonens årsmøte i Oslo fredag 15. mars kl. 18.00. Styret er opperksom på at mange av våre medlemmer, som er spredt over hele landet, vanskelig kan komme på grunn av lange avstander, men vi har likevel valgt å sende invitasjon til alle. Dette fordi medlemmene skal se at vi er på banen som aldri før, samtidig som vi benytter anledningen til å informere om det som rører seg i SIAN.

Tid: 
fredag 15. mars 2013 kl. 18.00 til kl. 21.00
Sted: 
Oppgis kun til påmeldte, Oslo
Kontakt: 
Arne Tumyr (tlf.nr. 932 34 052)