Årsmøte i SIAN

Lørdag 14. mars avholder SIAN sitt årsmøte i Oslo med deltakere fra hele landet. I den senere tid har organisasjonen kunnet glede seg over et betydelig tilsig av nye medlemmer. Foruten vanlige årsmøtesaker inviteres det til en bred debatt medlemmene imellom, der man tar opp ulike aspekter knyttet til islamiseringen.

Tid: 
lørdag 14. mars 2009 kl. 13.00 til kl. 17.00
Sted: 
Møllergata 28 (inngang i passasjen ved Den engelske kirke), Oslo
Kontakt: 
Arne Tumyr (tlf.nr. 932 34 052)