Demonstrasjon for kopterne

SIANs Oslo-lag skal avholde en markering lørdag 19. november kl. 13.00 mot overgrepene mot de kristne kopterne i Egypt. Markeringen holdes utenfor Egypts ambassade i Drammensveien 90 i Oslo. Koptere har vært utsatt for stadig voldelige overgrep i årevis. Myndighetene unnlater ofte å straffe overgriperne! SIAN vil sende Egypts ambassadør i Norge et brev der han oppfordres til å videreformidle at svært mange mennesker i Norge mener regjeringen i Egypt må treffe tiltak for å sikre menneskerettighetene for kristne i landet.

Tid: 
lørdag 19. november 2011 kl. 13.00 til kl. 15.00
Sted: 
Egypts ambassade (Drammensveien 90), Oslo
Kontakt: 
Christen Krogvig (tlf.nr. 926 31 614)