Demonstrasjon mot terror

Lørdag 8. januar 2011 i tiden kl. 13.00–15.00 avholder SIAN stand i Stavanger – ved Broremannstatuen i krysset Nygata/Klubbgata. Islamsk råd Norge har denne dag et arrangement på Torvet i Stavanger under parolen: «Sammen mot terror». SIANs banner har ordlyden: «Sammen mot islamsk terror». Vi ønsker å markere at den terrorvirksomhet som er rundt om i verden i dag har sin bakgrunn i islam. Her blir det appell av SIANs leder, Arne Tumyr. Vi deler ut brosjyrer og svarer på spørsmål – og samtaler med interesserte. Møt fram og slå av en prat med oss. Velkommen!

Tid: 
lørdag 8. januar 2011 kl. 13.00 til kl. 15.00
Sted: 
Ved Broremannstatuen (i krysset Nygata/Klubbgata), Stavanger
Kontakt: 
Arne Tumyr (tlf.nr. 932 34 052)