Eidsvolls plass brosjyre og dialog

SIAN inntar Norges viktigste møteplass for demokratiutøvelse. Plassen har i lengre tid vært okkupert av demokratihatende morderzombietilhengere. Vi forventer at politiet vil gjøre jobben sin. Dersom politiet derimot velger å gjøre som de har gjort ved 79 % av våre arrangementer i 2023, vil vår lovlige varslede demokratiutøvelse bli erstattet med andre lovlige demokratiske uttrykksformer.

Tid: 
lørdag 13. januar 2024 kl. 17.00 til kl. 19.00
Sted: 
Eidsvolls plass Oslo
Kontakt: 
976 85285 / [email protected]