Koranbrenning Stovner

Oslo politikammer og SIAN deltar ved koranbrenning ved Stovner moské
På oppfordring fra politiet og Stovner moské vil det bli brent koraner i Oslo inntil videre.

Tid: 
fredag 22. april 2022 kl. 13.00 til kl. 14.00
Sted: 
Aasta Hansteens vei 10
Kontakt: 
976 85285 / [email protected]