Medlemsmøte i Oslo

Mandag 21. februar kl. 18.30 avholder SIAN medlemsmøte i Møllergata 28 i Oslo – hvor Walid al-Kubaisi holder foredraget: «Refleksjoner etter filmen ‘Frihet, likhet og Det muslimske brorskap’». Her vil Kubaisi ta til motmæle i forhold til den kritikk filmen og hans synspunkter er blitt møtt med. Foredraget er blitt aktualisert etter at Muslimbrorskapet i særlig grad preger nyhetsbildet fra Egypt. Alle medlemmer av SIAN med bekjente er velkommen. Andre positivt interesserte som ønsker å overvære møtet, må forhåndsvarsle enten e-post eller telefon. Det blir anledning til å stille spørsmål etter foredraget – og korte kommentarer. På møtet vil det også bli redegjort for de aktiviteter SIAN har listet opp i løpet av inneværende år.

Tid: 
mandag 21. februar 2011 kl. 18.30 til kl. 21.00
Sted: 
Møllergata 28 (inngang i passasjen ved Den engelske kirke), Oslo
Kontakt: 
Arne Tumyr (tlf.nr. 932 34 052)