Medlemsmøte i Oslo

Mandag 28. september avholder SIAN medlemsmøte i Oslo, der en rekke interessante temaer tas opp til belysning og debatt – i særlig grad basert på spørsmål fra salen. Vi har avholdt tre stormende arrangementer på Egertorget de siste månedene. Vi har fått medhold hos sivilombudsmannen om at Justisdepartementet kan ikke hemmeligholde hva som foregår på departementets møter med muslimske organisasjoner. Det har vært avholdt valg der partiene med motstand mot islam ikke ble valgets seierherrer. FrP kom ikke i regjering – mens Demokratene fikk 2 290 stemmer. SIAN merker en forsterket interesse og oppslutning om det organisasjonen jobber med – og vi ønsker både medlemmer og interesserte velkommen til vårt medlemsmøte den 28. september.

Tid: 
mandag 28. september 2009 kl. 18.30 til kl. 20.30
Sted: 
Møllergata 28 (inngang i passasjen ved Den engelske kirke), Oslo
Kontakt: 
Arne Tumyr (tlf.nr. 932 34 052)