Medlemsmøte i Oslo

Viktig medlemsmøte avholdes mandag 7. april klokken 18.30. Temaet er Kosovo-konflikten sett med serbiske øyne. Den kjente serbiske legen Zorica Mitic, som har bodd i Norge siden år 2000, vil informere oss. Kan noe lignende Kosovokonflikten oppstå i andre deler av Europa om noen tiår? Kanskje til og med i Norge? Her blir det ny informasjon og kanskje en spennende debatt. Møtet holdes i Møllergata 28, altså i passasjen ved Den engelske kirke. Velkommen!

Tid: 
mandag 7. april 2008 kl. 18.30 til kl. 20.30
Sted: 
Møllergata 28 (inngang i passasjen ved Den engelske kirke), Oslo
Kontakt: 
Arne Tumyr (tlf.nr. 932 34 052)