Medlemsmøte i Oslo

Christen Krogvig innleder til debatt om «Hva er islam?» og gjør rede for hvorledes han mener SIAN bør definere begreper som «religionen islam», «politisk islam», «islamisme», «islamisering» og «religionsfrihet».

Møtet finner sted 13. november kl. 18.30 i Oslo. Ring Christen Krogvig på telefon 486 04 406 for opplysning om hvor møtet finner sted.

Tid: 
onsdag 13. november 2013 kl. 18.30
Sted: 
Oppgis til påmeldte
Kontakt: 
Christen Krogvig (tlf. nr. 486 04 406)