SIAN brosjyre og dialogstand Kristiansand

NB ny lokasjon Markens gate / Gyldenløves gate.
SIAN og koranens forfatter er enige om at islam er uforenlig med vestlig demokrati og menneskerettigheter. Hvis du er uenig, så kom innom og ta dialogen. Fri meningsbrytning og sannhetssøken er demokratiets grunnsten. Benytt denne muligheten til å utøve demokrati.

Tid: 
fredag 7. august 2020 kl. 15.00 til kl. 17.00
Sted: 
Markens gate / Gyldenløves gate Kristiansand
Kontakt: 
976 85285 / [email protected]