SIAN Eidsvolls Plass

Ny anledning til å bli oppdatert på islamproblemets natur og vår bærekraftige problemløsningsmetodikk.

Tid: 
lørdag 4. juli 2020 kl. 13.00 til kl. 15.00
Sted: 
Eidsvolls Plass Oslo
Kontakt: